Inviterer til tre konferanser om grønn omstilling

Inviterer til tre konferanser om grønn omstilling

Nedgangstider i oljenæringen, eldrebølgen, stigende arbeidsledighet, økende global konkurranse og en sterk global klimaavtale øker behovet for å omstille Norge. Regjeringen retter oppmerksomheten på mulighetene gjennom tre konferanser om grønn omstilling.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Konferansene skal bidra til nytenkning om de endringene det norske samfunnet skal gjennom de nærmeste tiårene. Statsminister Erna Solberg åpner alle de tre konferansene om grønn omstilling 21. april. 10. mai og i august.

Grønne arbeidsplasser i lønnsomme bedrifter

– Norge klarte å bli en vinner i utbyggingen av vannkraften. Vi ble en vinner i internasjonal skipsfart og i olje og gass. Nå må vi finne vinneroppskriften for å skape grønne arbeidsplasser i lønnsomme bedrifter i Norge, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

[img id="1"]

Regjeringen har valgt områder der vi kan ha store konkurransefortrinn. Temaene for konferansene er framtidens transportløsninger, framtidens digitale hverdag og framtidig utnyttelse av havets ressurser.

Trenger de beste ideene

På konferansen om framtidens transportløsninger i Oslo 21. april foredrar blant annet USAs transportminister Anthony R. Foxx og Tesla-gründer Elon Musk.

– Norges transportsystem skal være sikkert, fremme verdiskaping og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Norge skal bli en vinner i den grønne omstillingen, og da trenger vi de beste ideene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Øke konkurransekraften med IKT

På konferansen i Oslo 10. mai vil IBMs Martin Jetter og Dow Jones' John O'Donovan og flere internasjonale og nasjonale eksperter drøfte muligheter digitaliseringen skaper.

[img id="2"]

– Smart bruk av IKT gir innovasjon og konkurransekraft i næringslivet, bedre tjenester og enklere hverdag for innbyggerne og et grønnere samfunn for oss alle. Regjeringen arbeider med å lage riktige rammebetingelser for digitalisering, og konferansen skal inspirere til omstilling, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Utnytte havets ressurser

Konferansen i august skal inspirere til å utnytte det store potensialet som ligger i havet og langs kysten enda bedre. Det gjelder sjømat, men også uutforskede og uutnyttede ressurser til nytte for medisinsk utvikling og annen verdiskaping.

– Vi må ta i bruk havets ressurser på en riktig måte. Vi må se på de enorme ressursene som skal hjelpe oss med å øke matproduksjon opptil 60 prosent fram mot 2050, når vi blir ni milliarder mennesker på jorda. Vi har alle muligheter med store havområder, en lang kyst, kompetente fagfolk og en internasjonalt anerkjent fiskeri- og havbruksforvaltning, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Konferansene strømmes direkte

Konferansene 21. april, 10. mai og i august strømmes på nett-tv for alle på www.regjeringen.no/gronnomstilling. Her legges snart også programmene for konferansene ut.

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen