Inviterer til temadag om trygge arbeidsplasser

Inviterer til temadag om trygge arbeidsplasser

Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet inviterer til temadag 1. juni om tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomheten.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Temadagen tar for seg forutsetninger for og utfordringer med tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning.

I løpet av temadagen vil tilsynsetatene legge fram resultat av sitt arbeid rettet mot medvirkning. Representanter for verneapparat og fagforeninger, AMU-medlemmer og HMS-personell vil komme på scenen og diskutere. Det blir også en innføring i kompetansebygging for verneombud og AMU, og man får forskernes blikk på hvordan det står til med medvirkning i arbeidslivet.

Temadagen er åpen for alle interesserte arbeidsgivere og arbeidstakere.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen