Inviterer til temadag om trygge arbeidsplasser

Inviterer til temadag om trygge arbeidsplasser

Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet inviterer til temadag 1. juni om tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomheten.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Temadagen tar for seg forutsetninger for og utfordringer med tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning.

I løpet av temadagen vil tilsynsetatene legge fram resultat av sitt arbeid rettet mot medvirkning. Representanter for verneapparat og fagforeninger, AMU-medlemmer og HMS-personell vil komme på scenen og diskutere. Det blir også en innføring i kompetansebygging for verneombud og AMU, og man får forskernes blikk på hvordan det står til med medvirkning i arbeidslivet.

Temadagen er åpen for alle interesserte arbeidsgivere og arbeidstakere.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen