Inviterer til temadag om trygge arbeidsplasser

Inviterer til temadag om trygge arbeidsplasser

Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet inviterer til temadag 1. juni om tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomheten.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Temadagen tar for seg forutsetninger for og utfordringer med tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning.

I løpet av temadagen vil tilsynsetatene legge fram resultat av sitt arbeid rettet mot medvirkning. Representanter for verneapparat og fagforeninger, AMU-medlemmer og HMS-personell vil komme på scenen og diskutere. Det blir også en innføring i kompetansebygging for verneombud og AMU, og man får forskernes blikk på hvordan det står til med medvirkning i arbeidslivet.

Temadagen er åpen for alle interesserte arbeidsgivere og arbeidstakere.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

Til toppen