Inviterer til seminaret  om havbyen og nordområdene

Inviterer til seminaret om havbyen og nordområdene

Arctic Frontiers arrangerer seminaret "Havbyen og nordområdene" i Bergen 21. april.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Det meste av norsk territorium er hav, 80 % av dette ligger nord for polarsirkelen. Dette representerer enorme muligheter og forpliktelser for havnasjonen Norge – og for havbyen Bergen.

Nordområdekonferansen Arctic Frontiers inviterer sammen med partnere i Bergen, UiB, Havforskningsinstituttet, GCE Subsea og Bergens Næringsråd til seminar om muligheter for forskning, forvaltning og næringsutvikling i nord.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen