Nye Veier ser fram til å presentere veiprosjektet som blir Norgeshistoriens største.
Nye Veier ser fram til å presentere veiprosjektet som blir Norgeshistoriens største. (Bilde: Nye Veier)

Inviterer til folkemøte om ny E39

Torsdag 9. november 2017 i tidsrommet fra klokken 17.00 til 18.00 inviterer Lyngdal kommune til folkemøte om E39-prosjektet fra Kristiansand til Sandnes, med spesielt fokus på strekningen gjennom kommunen.

  • veg
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur
Torsdag 9. november 2017 arrangeres folkemøte i Lyngdal kulturhus. Der vil prosjektdirektør Asbjørn Heieraas informere om status for veiprosjektet E39 Kristiansand-Sandnes som Nye Veier skal realisere.
Torsdag 9. november 2017 arrangeres folkemøte i Lyngdal kulturhus. Der vil prosjektdirektør Asbjørn Heieraas informere om status for veiprosjektet E39 Kristiansand-Sandnes som Nye Veier skal realisere. Foto: Nye Veier

Nye Veier ser fram til å presentere veiprosjektet som blir Norgeshistoriens største. Dagens E39 fra Kristiansand til Sandnes framstår med svært høy trafikkbelastning, med vesentlig innslag av tungbiltrafikk. Veien er svært ulykkesutsatt hvor møteulykker er hyppige. Vinterstid opplever man ofte sperret vei ved snøfall. Strekningen er i dag omtrent 210 kilometer lang. Nå skal en helt ny og trafikksikker firefelts E39 med fartsgrense 110 km/t realiseres. Den nye veistrekningen blir i tillegg rundt 40 kilometer kortere enn dagens trase. Reisetiden mellom Kristiansand og Sandnes kortes ned fra rundt tre timer til i underkant av to timer.

Svarer på detaljerte spørsmål

Folkemøtet finner sted i storsalen i Lyngdal kulturhus. Her presenterer prosjektdirektør for E39, Asbjørn Heieraas, status for prosjektet generelt og strekningen gjennom Lyngdal spesielt. Med seg har Heieraas flere fra E39-staben som etter presentasjonen vil kunne svare på detaljerte spørsmål knyttet til enkeltområder som berøres av veiplanene. Her vil også representanter fra grunnververv være til stede og orientere om prosessen rundt erverv av eiendommer, bolighus og andre bygg.

I forkant av møtet har Nye Veier gjennomført møte med direkte berørte i Herdal.

Program

Rammen av program for folkemøtet blir slik:

Kl. 17.00: Åpning ved ordfører.

Kl. 17.10: Prosjektdirektør Asbjørn Heieraas presenterer E39-utbyggingen. Her blir det kort innføring i hvem Nye Veier er og mandat. Siden orientering om prosjektet generelt med framdriftsplan, og bolk med særskilt om foreløpig status for E39 gjennom Lyngdal. Så åpnes det opp for spørsmål i plenum.

Kl. 18.00: Plenumseansen avsluttes. E39-staben er tilgjengelig for mer konkrete spørsmål knyttet til eksempelvis konkrete eiendommer med mer.

 
 

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen