Inviterer til dialogmøte om Hadselfjorden

Inviterer til dialogmøte om Hadselfjorden

Torsdag 23. mars inviterer Statens vegvesen til faglig dialog om arbeidet med Hadselfjordutredningen. Hensikten er å se på muligheten for å knytte Lofoten sammen med Vesterålen med en fastforbindelse over Hadselfjorden.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Under møtet på Sortland vil representanter fra kommuner, næringsliv, transportnæringa, Nordlandssykehuset, Avinor, Kystverket, kommuner, fylkeskommunen og fylkesmannen være til stede. Hensikten er å gi innspill til arbeidet med å utrede alternativer til framtidig kryssing av Hadselfjorden.

Statens vegvesen skal utarbeide en KVU

- Vi stenger oss ikke inne i et lukket rom når vi utreder. Arbeidet foregår i tett dialog med transportbrukere, næringsliv og offentlige aktører som kan bidra med kunnskap og synspunkter, sier prosjektleder Nils Petter Rusånes i Statens vegvesen.

Det er samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for Hadselfjorden. KVUen er en overordnet utredning som også skal se hele transportsystemet i sammenheng. En viktig del av mandatet er å vurdere om dagens ferjesamband bør erstattes med fast forbindelse, slik at Lofoten og Vesterålen blir en felles bo-, arbeids- og serviceregion. Lufthavnstruktur og sykehustilbud skal også være en del av utredningen.

I oktober arrangerte Statens vegvesen et idéverksted for å kartlegge interesser og behov i området.

Etter det faglige dialogmøtet denne uken, skal det holdes politisk dialogmøte i mai. Hele utredningen med anbefalinger for framtidige løsninger skal være ferdig innen utgangen av 2017.

TUNNEL/23. januar 2019

Verdens lengste og dypeste tunnel

– Dette blir verdens lengste og dypeste tunnel, og det tar nok en tid før denne rekorden blir slått også. Foreløpig er den budsjettert til 16,8 milliarder kroner, og den vil redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger med hele 40 minutter. Det er et formidabelt prosjekt vi snakker om. Les hele saken

Til toppen