Inviterer til dialogmøte om Hadselfjorden

Inviterer til dialogmøte om Hadselfjorden

Torsdag 23. mars inviterer Statens vegvesen til faglig dialog om arbeidet med Hadselfjordutredningen. Hensikten er å se på muligheten for å knytte Lofoten sammen med Vesterålen med en fastforbindelse over Hadselfjorden.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Under møtet på Sortland vil representanter fra kommuner, næringsliv, transportnæringa, Nordlandssykehuset, Avinor, Kystverket, kommuner, fylkeskommunen og fylkesmannen være til stede. Hensikten er å gi innspill til arbeidet med å utrede alternativer til framtidig kryssing av Hadselfjorden.

Statens vegvesen skal utarbeide en KVU

- Vi stenger oss ikke inne i et lukket rom når vi utreder. Arbeidet foregår i tett dialog med transportbrukere, næringsliv og offentlige aktører som kan bidra med kunnskap og synspunkter, sier prosjektleder Nils Petter Rusånes i Statens vegvesen.

Det er samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for Hadselfjorden. KVUen er en overordnet utredning som også skal se hele transportsystemet i sammenheng. En viktig del av mandatet er å vurdere om dagens ferjesamband bør erstattes med fast forbindelse, slik at Lofoten og Vesterålen blir en felles bo-, arbeids- og serviceregion. Lufthavnstruktur og sykehustilbud skal også være en del av utredningen.

I oktober arrangerte Statens vegvesen et idéverksted for å kartlegge interesser og behov i området.

Etter det faglige dialogmøtet denne uken, skal det holdes politisk dialogmøte i mai. Hele utredningen med anbefalinger for framtidige løsninger skal være ferdig innen utgangen av 2017.

Til toppen