Internasjonal urbanist viser støtte til et bilfritt Oslo

Internasjonal urbanist viser støtte til et bilfritt Oslo

Aaron Naparstek regnes som en av Nord-Amerikas mest progressive talsmenn for urban planlegging og har vist stor interesse for bilfritt Oslo.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Naparstek har lenge jobbet for å tilrettelegge for syklister og fotgjengere i New York, og USA for øvrig. Han står blant annet bak den innflytelsesrike bloggen Streetsblog, og flere prosjekter for å minske trafikk og øke rekreasjonsmuligheter i New Yorks gater.

- Målet mitt er å gi gatene tilbake til folket, sier Naparstek.

- Ved å fjerne biltrafikk fra parker og veier ønsker jeg å gjøre byer bedre og grønnere for de som bor der. Det har vært utrolig inspirerende å se utviklingen i Oslo med både økt satsing på t-bane, trikk og bysykkel. Bilfritt Oslo prosjektet er et ambisiøst neste steg i utviklingen som jeg gleder meg til å følge med på, fortsetter han.

Naparstek har nettopp besøkt Oslo i forbindelse med et byutviklingsseminar for Ung i Næringseiendom. Arrangementet var i regi av HasleLinje, et stedsutviklingsprosjekt med AF Gruppen, Profier og Höegh Eiendom på eiersiden.

- I HasleLinje og eiendomsbransjen for øvrig opplever vi i økende grad at unge mennesker som blir boende i byen bruker offentlig kommunikasjon fremfor bil, forteller Jørgen Christoffer Flaa, daglig leder i HasleLinje.

- Utvikling av eiendommer tett på kollektivknutepunkter gjør at også småbarnsfamilier kan klare seg uten bil i hverdagen. Dette opplevde vi selv i det siste byggetrinnet på HasleLinje, der kun 30% av boligkjøperne valgte å kjøpe parkeringsplass, avslutter han.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen