Internasjonal urbanist viser støtte til et bilfritt Oslo

Internasjonal urbanist viser støtte til et bilfritt Oslo

Aaron Naparstek regnes som en av Nord-Amerikas mest progressive talsmenn for urban planlegging og har vist stor interesse for bilfritt Oslo.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Naparstek har lenge jobbet for å tilrettelegge for syklister og fotgjengere i New York, og USA for øvrig. Han står blant annet bak den innflytelsesrike bloggen Streetsblog, og flere prosjekter for å minske trafikk og øke rekreasjonsmuligheter i New Yorks gater.

- Målet mitt er å gi gatene tilbake til folket, sier Naparstek.

- Ved å fjerne biltrafikk fra parker og veier ønsker jeg å gjøre byer bedre og grønnere for de som bor der. Det har vært utrolig inspirerende å se utviklingen i Oslo med både økt satsing på t-bane, trikk og bysykkel. Bilfritt Oslo prosjektet er et ambisiøst neste steg i utviklingen som jeg gleder meg til å følge med på, fortsetter han.

Naparstek har nettopp besøkt Oslo i forbindelse med et byutviklingsseminar for Ung i Næringseiendom. Arrangementet var i regi av HasleLinje, et stedsutviklingsprosjekt med AF Gruppen, Profier og Höegh Eiendom på eiersiden.

- I HasleLinje og eiendomsbransjen for øvrig opplever vi i økende grad at unge mennesker som blir boende i byen bruker offentlig kommunikasjon fremfor bil, forteller Jørgen Christoffer Flaa, daglig leder i HasleLinje.

- Utvikling av eiendommer tett på kollektivknutepunkter gjør at også småbarnsfamilier kan klare seg uten bil i hverdagen. Dette opplevde vi selv i det siste byggetrinnet på HasleLinje, der kun 30% av boligkjøperne valgte å kjøpe parkeringsplass, avslutter han.

Til toppen