Dobbeltsporstrekningen Langset-Kleverud langs Mjøsa, som åpnet i 2015.
Dobbeltsporstrekningen Langset-Kleverud langs Mjøsa, som åpnet i 2015. (Foto: Øystein Grue)

InterCity: Planlegging og bygging fortsetter for fullt

Bane NOR har overlevert sitt faglige innspill til Jernbanedirektoratets arbeid med handlingsprogram for jernbanesektoren. Planleggingen og byggingen av InterCity-strekningene fortsetter som tidligere.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Jernbanedirektoratet skal ta stilling til Bane NORs innspill og lage et forslag til Handlingsprogram som legges på høring i april. Handlingsprogrammet skal konkretisere innsatsen på jernbane i Nasjonal transportplan 2018-2029.

Prosjektdirektør Anne Siri Haugen i InterCity-prosjektet. Foto: Bane NOR

Planleggingsarbeidet og bygging som pågår på InterCity-strekningene fortsetter for fullt.

- Det er ingenting som tilsier at vi skal bremse planaktiviteten. For mange av prosjektene er det tvert imot kort tid til vi trenger planvedtak, for å sikre at de er byggeklare i tide. Trasevalg er viktig for grunneiere, og for dem som skal planlegge byutvikling og annen infrastruktur. Dessuten ønsker vi å ha tid til å lete etter løsninger som gir enda mer bane for pengene, sier prosjektdirektør Anne Siri Haugen i InterCity-prosjektet i Bane NOR.

Under finner du en oversikt over status for arbeidet på InterCity-strekningene.

Østfoldbanen

 • Follobanen: Under bygging.
 • Sandbukta-Moss-Såstad: Under bygging. Har startet med forberedende arbeider.
 • Haug-Seut: Arbeid med reguleringsplan pågår.
 • Fredrikstad (Seut)-Sarpsborg: Kommunedelplan med konsekvensutredning. Kommunedelplanen skal avklare korridor for det nye dobbeltsporet. Planen, med anbefaling av korridor, skal oversendes kommunene vår/sommer 2019.
 • Sarpsborg-Halden: Ikke midler til planlegging i NTP 2018-2029, der det står at strekningen skal være ferdig innen 2034.

Vestfoldbanen

 • Drammen-Kobbervikdalen: Forslag til reguleringsplan har vært på høring. Forventer vedtak på reguleringsplan i 2018.
 • Nykirke-Barkåker: Forslag til reguleringsplan ligger på høring. Mulig med vedtak på reguleringsplan sommer 2018.
 • Tønsberg-Larvik: Planprogram for strekningen mellom Stokke og Larvik er vedtatt og arbeidet med kommunedelplan er i gang. For strekningen Tønsberg-Stokke er Samferdselsdepartementet anmodet om å vurdere bruk av statlige virkemidler.
 • Farriseidet-Porsgrunn: Under bygging. Åpner høsten 2018.
 • Porsgrunn-Skien: Ikke omtalt i NTP 2018-29.

Dovrebanen

 • Venjar-Langset: Vedtatt reguleringsplan i 2016, oppstartsbevilgning gitt i 2017. Kleverud-Sørli: Vedtatt reguleringsplan. Strekningen sees nå i sammenheng med Sørli – Åkersvika, som omtalt i Statsbudsjettet for 2018.
 • Sørli-Åkersvika: Arbeid med reguleringsplan er i gang. Forslaget skal etter planen legges ut på høring høsten 2019.
 • Åkersvika-Lillehammer: Ny prosess med planprogram starter opp i Hamar i 2018. Vedtatt kommunedelplan kommunegrense Hamar/Ringsaker - Brumunddal. Brumunddal-Lillehammer: NTP beskriver sluttføring til 2034. 

Ringeriksbanen

Forslag til reguleringsplan ble oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet i februar 2018.

 

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen