Intelligent trafikkstyring av kollektivtrafikken

Intelligent trafikkstyring av kollektivtrafikken

Administrasjon av kollektivtrafikk er en krevende oppgave. Punktlighet og informasjon om forsinkelser er vanlige utfordringer for både reisende og de som jobber med kollektivtrafikk. Ved hjelp av effektiv billettering og sanntidsoppdateringer utviklet av det norske IT-selskapet FARA kan disse utfordringene håndteres på en effektiv måte.  

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Selskapets løsning for sanntidsovervåkning er nå implementert i Oulu, en av Finlands mest folkerike byer. Løsningen kan blant annet overstyre trafikklys slik at busser som er forsinket får prioritert grønt lys. I tillegg får reisende nøyaktig status på alle kjøretøys geografiske posisjon og viser forventet ankomst mer nøyaktig enn dagens system. Selskapet håper løsningen vil gjøre det lettere å planlegge reisen og dermed bidra til å gjøre kollektivtrafikk mer attraktivt.

- Rundt 2005- 2007 begynte vi å levere tradisjonelle billetteringssystemer for fem fylker i Norge. Dette var en såkalt kortsentrisk løsning utviklet etter krav til sikkerhet og personvern beskrevet av Statens Vegvesen, innleder Arild Sundal, Vice President Sales and Marketing i FARA.

- Etter hvert har vi fått 13 fylker i Norge og 5 län i Sverige over på denne løsningen. Vi har senere levert sanntidsløsninger for overvåkning av kollektivtrafikken i Oulo og resten av Norden. Vi har utviklet programvaren selv og i hovedsak brukt etablert HW fra tredjepart slik at vi kan fokusere på tjenesteutvikling, fortsetter Sundal.

Allokerer inntekter

[factbox id="1"]

Hovedkundene til selskapet er Public Transport Authorities (PTA), blant annet Vestviken i Vestfold, Kolumbus i Stavanger, og ATB i Trondheim. Dette er organisasjoner som administrerer kollektivtrafikken og styres enten direkte av fylket eller er etablert som egne aksjeselskap.

- Vi har nå svært mange installasjoner og terminaler, i tillegg til at vi har driften av applikasjonene og håndterer transaksjonene som går gjennom løsningene. Derved kan systemet brukes blant annet til å allokere inntektene til hvet enkelt selskap som deltar i transporten, forklarer Sundal.

Det perfekte anbud

Selskapet har fokusert på å utvikle løsninger som er robuste og fleksible i ulike miljøer. Anbudet for sanntidsovervåkning av busstjenesten i Oulo i Finland var en perfekt mulighet for selskapet. Løsningene er brandet av FARA under begrepet «SMART» eller Smart Mobile Applications for Real time and Ticketing som er selskapets nye produktgenerasjon.

- For en del år tilbake kjøpte vi bedrifter i Finland, Sverige og Danmark som var etablert med en del kunder. FARA har tatt det beste fra løsningene som fulgte med, integrerte de ulike produktporteføljene innen billettering, sanntid og flåtestyring, noe som er grunnlaget for FARAs neste produktgenerasjon, brandet som SMART. SMART er basert på åpne grensesnitt som gjør at kunden ikke trenger å binde seg til én leverandør, samt kan tilpasse sine investeringer til egen lommebok. Når det gjelder Oulu tok vi utgangspunkt i eksisterende funksjoner og løsninger og tok dette videre til neste generasjon. Det største prosjektet vi har levert, er i Helsinki, hvor FARAs andel er 16,5 millioner Euro. Prosjektet leveres gjennom et konsortium hvor FARAs leveranse har mye til felles med Oulu prosjektet.

- Da anbudet ble utlyst for Oulu, så vi at de etterlyste en løsning basert på Android og nettbrett. Vi så at dette passet inn i vår strategi og kunne derved dra nytte av stordriftsfordeler med en enkel, anerkjent og god plattform for både software og hardware, sier Sundal.

- Vi så tidlig at dette var en kunde som passet 100 prosent inn i vår strategi. Vi vant tilbudet, tilpasset løsningen til Android og hadde den godkjent før sommeren i år fjor. Kort tid etter var løsningen i full drift, sier han. Løsningen vil også danne en plattform for fremtidig ID basert billettering for kunder som ønsker dette, forteller han.

Fordeler for sjåføren

Løsningene gir sjåføren én pålogging, i et enkelt grensesnitt som viser dagens rute og automatisk forslag til ruter.

- Fordelen er at sjåføren har full oversikt over den planlagte ruten og at avvik vises i form av fargede lysindikatorer for om man kjører for tidlig, for sent, eller helt presist. Med en slik løsning kan man se kvaliteten i forhold til kjøring og drift. Dette kan måles opp mot operatørens SLA (Service Level Agreement) og rapporteres til PTA, sier han.

- I Hedmark og Oppland og i Vestfold har vi levert sanntidsløsningen integrert med den tradisjonelle billetteringsløsningen. Fordelen med programvaren er at den kan integreres på eksisterende løsning og at man slipper løsninger med fordyrende mellomledd og ekstra HW om bord, sier Sundal.

Fordeler for den reisende

Løsningen gir reisende nøyaktig oversikt over bussenes posisjon i sanntid på skjermer plassert på holdeplassen eller på egen app.

- Hvert sekund sendes det inn oppdateringer på bussens plassering. Denne informasjonen formidles til reisende på holdeplassen via en stor skjerm som også kan vise annen kundeinformasjon og infotainment. Den reisende kan da se nøyaktig hvor bussen befinner seg enten på storskjermen eller på mobiltelefonen, sier han.

Analyserer trafikksituasjonen

Active traffic control er en tjeneste som gir operatøren sanntidsoversikt over flåten av kjøretøy.

- Kunden som eier transportsystemet får tilgang til dataene via et dashboard som trenger svært liten datakapasitet. Dette gir full oversikt over flåten og eventuelle avvik til enhver tid. Datavarehus og Big Data var i utgangspunktet ikke en del av anbudet i Oulo. Allikevel kan informasjonen lett kobles videre til et analyseverktøy. Hos våre tradisjonelle kunder har vi tatt inn en datavarehusleverandør som gjør at man kan analysere utslaget av pris- eller rutendringer.sier Sundal.

- Betaler man med kort eller kontant får billetteringsmaskinen data på reiseruten. Kundene våre er blitt avhengig av denne informasjonen for å opprettholde en effektiv drift. Kundene vil gjerne ha ny funksjonalitet som integreres i en helhetlig løsning. Når vi leverte mobilløsningen i Vestfold testet vi også hvordan QR-lesere kan integreres i løsningen, sier han.

Standarder

En av utfordringene ved intelligente transportsystemer er standarder for informasjonsutveksling.

- Vi baserer oss på åpne grensesnitt og standarder, samt bruker SIRI, som er en europeisk standard for sanntidsdata. Dataene vi leverer kan brukes av tredjepart. Også store globale aktører, som Google, kan gi oss sanntidsinformasjon basert på data som kan hentes inn fra denne type systemer. Trenden i Europa er å få dataene åpne, men det er allikevel ikke alt som kan legges ut f.eks innen elektronisk billettering på grunn av personvern, sier Sundal.

- Det finnes fortsatt forskjellige standarder og spesifikasjoner på hvordan billettering skal gjennomføres i ulike land. Det foregår et omfattende harmoniseringsarbeid som vil hjelpe utviklingen, ved å bygge ned barrierer for passasjeren til å få en effektiv, fleksibel og trygg reise, sier han.

Koblet til trafikksentralen

Ved hjelp av en integrert GPS-modul og et nettbrett med 3G/4G kommuniseres bussens posisjon inn i sentralsystemet. Denne informasjonen knyttes videre opp til trafikksentralen.

- Bussens posisjon og avvik fra rutetabellen sendes til trafikksentralen, som igjen gir bussen grønt lys og reduserer derved forsinkelser. Vi har levert denne løsningen både i Oulo, Danmark, Vestfold og på Lillehammer. Slike prioriteringssystemer for grønt lys gir bedre trafikkflyt og er etterhvert blitt utbredt internasjonalt, sier Sundal.

Posisjonert for ITS

Intelligente transportsystemer (ITS) og annen teknologi for smarte byer er i sterk vekst. Hensikten med slike systemer er å skape bedre trafikkflyt og tilrettelegge for kollektivtrafikk og miljøvennlig transport. I dette bildet setter FARA passasjerens og kundenes behov fremst, samtidig som kostnadene skal holdes på lavest mulig nivå.

- Vi kan ikke dekke alt, men vi har posisjonert oss for utbredelsen av ITS. Skandinavia ligger langt fremme innen  betalingsløsninger og bruk av mobil app sammenlignet med for eksempel Tyskland. Våre løsninger  passer godt inn i en ITS-tankegang og vår strategi er å dra nytte av utviklingen innen «Internet of Things». Med åpne grensesnitt gir det store muligheter for å koordinere, knytte sammen og utnytte dataene fra det vi leverer, sier Sundal.

Effektiv billettering i skyen

Kontaktløse betalingsløsninger i skyen og ID-basert billettering er noen av trendene selskapet satser på fremover.

- Tradisjonelle kortterminaler (EMV-terminaler) er koblet til systemet vårt, noe som gir mulighet for å betale med kredittkort – såkalt «tap and go». At betaling og validering går kjapt, er viktig for kollektivtransport. FARA har vært del av et pilotprosjekt på NFC («Near field communication»), men dette har ikke tatt av ennå, delvis på grunn av ulike plattformer. Vi ser i stedet på muligheter for å bruke kontaktløse EMV-kort. Vi har blant annet en løsning i Tønsberg hvor reisende kan se saldo på reisekortet på mobilen med denne teknologien, sier han.

- Vi har internasjonale samarbeidspartnere som ser at det vi driver med passer godt inn med globale trender, som f.eks SMART Cities. Billetteringsløsningen vil bli lagt i skyen og man går bort fra kortsentriske produkter til fordel for ID-basert billettering. Dette gjør at vi lettere kan skalere løsningen til en lavere kostnad, noe som gir oss et større internasjonalt potensiale. Vi utvikler nye tjenester fortløpende etter hvert som nye prosjekter kommer på plass, og tar hensyn til de signaler vi får fra kunder og markedet forøvrig, avslutter Sundal.

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen