Vestfold tunnel.
Vestfold tunnel. (Foto: Eaton)

Intelligent kamerasystem og strømløsninger gir tryggere tunneler

Pålitelige strømløsninger og intelligente overvåkningssystemer styrker sikkerheten i seks tunneler på strekningen E18 mellom Drammen og Tønsberg.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Over 20000 biler passerer E18 strekningen mellom Drammen og Tønsberg i døgnet. Takket være intelligente overvåkningssystemer og sikre strømløsninger kan trafikantene føle seg trygge når de kjører i tunnelene. 

Sikker tunnel

- Dette rehabiliteringsprosjektet har ført til et betydelig løft for sikkerheten i tunnelene. Så langt har vi skiftet ut alt elektrisk utstyr i fem av seks tunneler på strekningen E18 mellom Tønsberg og Drammen. Den siste tunnelen vil være ferdig rehabilitert våren 2018, innleder assisterende prosjektleder og elektroansvarlig Olav Amund Myklebust i entreprenørselskapet Kraftmontasje AS.

Oppdraget utføres av Kraftmontasje AS for Statens vegvesen, og omfatter blant annet utskiftning av alle elektriske komponenter i seks tunneler. I tillegg til elektriske arbeider inneholder kontrakten anleggstekniske arbeider.

De oppgraderte tunnelene vil ha til sammen 100 nødstasjoner, 12 nødstyrepunkt for brannvesen og 11 tekniske rom. I tillegg er det montert over hundre kameraer som drives av et intelligent overvåkningssystem med automatisk hendelsesdeteksjon. Skjer det noe unormalt går alarmen på trafikksentralen i Porsgrunn, slik at nødinstrukser raskt kan iverksettes om nødvendig.

- Trafikantene vil oppleve bedre belysning og flere nødstasjoner. Hvis det skulle oppstå en ulykke vil nødetater være raskere på stedet enn tidligere med bedre informasjon, da tunnelene nå har intelligente kamerasystemer, forklarer Myklebust.

Kraftmontasje AS hyret inn Eid Elektro for å levere tavler og nødstasjoner som hovedsakelig inneholder komponenter signert Eaton.

  Foto: Eaton

- Eid Elektro er en av landets mest kompetente leverandører av elektro- og styretavler, med lang og bred erfaring innen tunnelmarkedet. Når man kombinerer Eid Elektros erfaring og kompetanse med avanserte teknologiske løsninger fra Eaton gir dette gode løsninger som bidrar til å øke sikkerheten i tunnelene, sier Myklebust.  

Komplekse løsninger

- På dette prosjektet har vi levert våre egne norskproduserte brannskap. Vi har hatt enorm suksess med satsningen på brannskap og kiosker, og levert massevis av disse til tunnelanlegg det siste året, sier prosjektleder Paal Gunnar Lund i Eid Elektro, og legger til:

- Tekniske anlegg i tunneler er svært komplekse. Alle funksjoner må kunne overvåkes og fjernstyres. Strømtavler og -skap må bygges i henhold til strenge sikkerhetskrav, og være enkle å vedlikeholde og reparere. Faktorer som strenge krav til merking, høye kortslutningsstrømmer, kurser med lange lengder, og utstyr med både høye startstrømmer og lave driftsstrømmer setter krav til riktig vern og utstyr.

Administrerende direktør i strømstyringsspesialisten Eaton, Jon Helsingeng, er enig med Lund.

- Eid Elektro sine nye lavspenningstavler har høstet mange lovord fordi de er driftssikre og spesielt egnet for norske forhold. De møter nye krav i markedet og er basert på innspill fra elektroentreprenørene. Skapene er brukt i mange norske veiprosjekt, eksempelvis Granfoss-tunnelen, sier Helsingeng, og legger til:

- Det er givende at vårt utstyr og vår kompetanse er med på å sikre noe av Norges viktigste infrastruktur. Det gir enorm motivasjon å samarbeide med så flinke partnere som Eid Elektro og Kraftmontasje AS.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen