Installerer Kongsberg Digitals EmPower på Smøla

Installerer Kongsberg Digitals EmPower på Smøla

Statkraft har valgt Kongsberg Digitals EmPower for sanntids tilstandsovervåking og estimering av gjenværende levetid for kritiske komponenter på vindturbiner ved Smøla vindpark.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Formålet med prosjektet er å bruke Kongsberg EmPower til å oppnå høyere driftsytelse og redusere vedlikeholdskostnadene på Smøla.

Statkrafts første vindpark ble åpnet på Smøla i 2002 og var Norges første store vindpark. Etter utvidelsen i 2005 ble den datidens største landbaserte vindpark i Europa.

- Kongsberg EmPower gjør at Statkraft på en bedre måte kan utnytte de enorme mengdene med data som genereres fra vindturbinene, og gjøre dem om til verdifull sanntidsinformasjon om turbinenes ytelse og tilstand. Slik kan vi oppdage degradering på et tidlig stadium og prediktere svikt. Dette vil gi bedre planlegging av vedlikehold og redusere kostnadene og nedetid, sier Hege Skryseth, administrerende direktør i Kongsberg Digital.

– Strategisk viktig

Installasjonen av Kongsberg EmPower ved Smøla vindpark støttes av Enova og skal gjennomføres tidlig på høsten 2016. Den nye kontrakten med Statkraft er viktig for Kongsberg Digital.  

- Denne kontrakten med Statkraft er strategisk viktig for Kongsberg Digital og for vårt fokus på området fornybar energi og kraftforsyning. Vi signerte nylig en avtale med Statoil om levering av EmPower til deres offshore vindturbin «Hywind». Ved å signere denne nye kontrakten med Statkraft tar vi et skritt i retning av å bli en viktig aktør på det europeiske markedet innen fornybar energi, med klare ambisjoner knyttet til optimalisering av ytelse og reduksjon av driftskostnader for vindparker. Prosjektet med Statkraft passer perfekt for EmPower, sier Skryseth.

Statkraft – en viktig internasjonal aktør innen vind

Statkraft drifter for øyeblikket vindparker på land og offshore i Norge, Sverige og Storbritannia med en total installert kapasitet på om lag 1,2 GW. Med samarbeidspartneren Fosen Vind er Statkraft i ferd med å realisere Europas største vindkraftprosjekt på land, lokalisert i Midt-Norge, bestående av seks vindparker med en samlet kapasitet på 1000 MW som ifølge planen skal settes i drift i 2020.

- Vi er glade for å kunne ta del i dette prosjektet. Hvis vi lykkes med denne teknologien, vil den potensielt kunne øke energiproduksjonen fra Smøla vindpark og andre vindparker i fremtiden, sier Audhild Kvam, markedsdirektør i Enova.

Til toppen