Inspecta: teknisk kontrollorgan gir økt sikkerhet

Inspecta: teknisk kontrollorgan gir økt sikkerhet

Som teknisk kontrollorgan bidrar Inspecta til økt sikkerhet og kompetanse ved produksjonsanlegg i inn- og utland. Ved å komme inn i en tidlig fase av prosjekter og før installasjon eller ombygging, kan man forebygge ulykker.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

20 års erfaring har gitt Inspecta innsikt i ulike problemstillinger innenfor området. En av de mest vesentlige konsekvensene har vært avbrutt produksjon etter befaring, der anlegg ikke kan godkjennes.

- I bransjen ser vi eksempler på leverandører som installerer utstyret før det er foretatt både en design-review og oppstillingskontroll utført av en tredjepart. Vi har sett nedgravde tanker hvor det kan være meget kostbart å utbedre mangler eller feil. Med andre ord, prosessen er utført i feil rekkefølge, sier Jens Fredrik Blegstad i Inspecta Norge.

- Manglende kompetanse i henhold til trykkdirektivet og forskrift om håndtering av farlig stoff skaper uheldige situasjoner ved oppstart av produksjon, noe som i ytterste konsekvens kan få fatale følger. Dette gjelder for nye og brukte anlegg, i tillegg til ombygde, fortsetter Blegstad.

Økonomiske faktorer

Som kontrollorgan har Inspecta også ansvaret for å godkjenne og overvåke produsentens kvalitetssikringssystem og/eller utføre ”direkte produktkontroll”.

- Et teknisk kontrollorgan kan på mange måter sammenlignes med en revisor. For Inspecta er dette en myndighetspålagt oppgave. Vår oppgave er å tilse at anlegget er i henhold til kravene. Bruk av kontrollorgan sikrer også at bedrifter får det produktet de betaler for, sier Blegstad.

Inspecta skal påse at arbeidet som utføres faktisk følger harmoniserte standarder.

Det er viktig at vi er i forkant og kontaktes i rimelig tid

- Vi ser i flere tilfeller at tekniske kontrollorgan kommer for sent inn i prosjektene, og det er viktig at vi er i forkant og kontaktes i rimelig tid. For oss er det en vesentlig faktor at vi kommer inn i prosjekteringsfasen i forbindelse med design-review. Her kan Inspecta i en tidlig fase oppdage eventuelle designfeil. Det kan bli dyrt dersom dette oppdages for sent, sier Blegstad.

- Skulle man være usikker er det viktigste at selskapet kontakter ett teknisk kontrollorgan for veiledning, avslutter Blegstad.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen