Inspecta: teknisk kontrollorgan gir økt sikkerhet

Inspecta: teknisk kontrollorgan gir økt sikkerhet

Som teknisk kontrollorgan bidrar Inspecta til økt sikkerhet og kompetanse ved produksjonsanlegg i inn- og utland. Ved å komme inn i en tidlig fase av prosjekter og før installasjon eller ombygging, kan man forebygge ulykker.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

20 års erfaring har gitt Inspecta innsikt i ulike problemstillinger innenfor området. En av de mest vesentlige konsekvensene har vært avbrutt produksjon etter befaring, der anlegg ikke kan godkjennes.

- I bransjen ser vi eksempler på leverandører som installerer utstyret før det er foretatt både en design-review og oppstillingskontroll utført av en tredjepart. Vi har sett nedgravde tanker hvor det kan være meget kostbart å utbedre mangler eller feil. Med andre ord, prosessen er utført i feil rekkefølge, sier Jens Fredrik Blegstad i Inspecta Norge.

- Manglende kompetanse i henhold til trykkdirektivet og forskrift om håndtering av farlig stoff skaper uheldige situasjoner ved oppstart av produksjon, noe som i ytterste konsekvens kan få fatale følger. Dette gjelder for nye og brukte anlegg, i tillegg til ombygde, fortsetter Blegstad.

Økonomiske faktorer

Som kontrollorgan har Inspecta også ansvaret for å godkjenne og overvåke produsentens kvalitetssikringssystem og/eller utføre ”direkte produktkontroll”.

- Et teknisk kontrollorgan kan på mange måter sammenlignes med en revisor. For Inspecta er dette en myndighetspålagt oppgave. Vår oppgave er å tilse at anlegget er i henhold til kravene. Bruk av kontrollorgan sikrer også at bedrifter får det produktet de betaler for, sier Blegstad.

Inspecta skal påse at arbeidet som utføres faktisk følger harmoniserte standarder.

Det er viktig at vi er i forkant og kontaktes i rimelig tid

- Vi ser i flere tilfeller at tekniske kontrollorgan kommer for sent inn i prosjektene, og det er viktig at vi er i forkant og kontaktes i rimelig tid. For oss er det en vesentlig faktor at vi kommer inn i prosjekteringsfasen i forbindelse med design-review. Her kan Inspecta i en tidlig fase oppdage eventuelle designfeil. Det kan bli dyrt dersom dette oppdages for sent, sier Blegstad.

- Skulle man være usikker er det viktigste at selskapet kontakter ett teknisk kontrollorgan for veiledning, avslutter Blegstad.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen