Inngått avtale om mottakskontroll av RAN dokumentasjon

Inngått avtale om mottakskontroll av RAN dokumentasjon

Telenor Norge har inngått avtale med Rejlers om mottakskontroll av nettdokumentasjon. Den nye kontrakten kan ha en verdi på 15 millioner kroner og er ett av flere oppdrag som Rejlers utfører for Telenor Norge.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det nordisk konsernet som tilbyr tekniske konsulenttjenester til kunder innen områdene bygg og eiendom, energi, industri og infrastruktur, har nå inngått avtale med Telenor Norge om mottakskontroll av nettdokumentasjon. Rejlers omsatte i 2016 for 2,3 milliarder kroner og aksjen er notert på Nasdaq Stockholm.

En verdi på 15 millioner kroner

Kontrakten gjelder for et år, med intensjon for ytterligere ett pluss år, og kan ha en verdi på 15 millioner kroner.

- Oppdraget er ett av flere Rejlers utfører for Telenor Norge. Vi er derfor stolte og glade av få fornyet tillit og ser fram til å forlenge samarbeidet inn i en tidsalder der digitalisering vil skyte fart sier Morten Thorkildsen, administrerende direktør i Rejlers Norge.

Avtalen omfatter levering av tjenester innen kontroll av nettdokumentasjon, registrering, avviksoppfølging og godkjenning av dokumentasjon.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen