Inngår tunnel- og brukontrakt med Vegvesenet

Inngår tunnel- og brukontrakt med Vegvesenet

Norconsult har signert kontrakt med Statens vegvesen region nord om prosjektering av E6 Sørfoldtunnelene med hengebru over Leirfjorden. Det er ti år siden en hengebru i Norge ble lyst ut til konkurranse blant rådgivere.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Norconsult skal prosjektere E6 Sørfoldtunnelene, parsell Sommerset - Tverrdalen i Sørfold kommune i Nordland. Strekningen omfatter to tunneler med lengde på henholdsvis ca. 3 km. og 1,2 km. samt en hengebru på ca. 815 meter over Leirfjorden. Det er snart ti år siden et oppdrag med prosjektering av en norsk hengebru sist ble utlyst blant rådgivere, og slike jobber er svært ettertraktede. Med dette prosjektet får Norconsult sin første hengebru i egenregi.

– Vi er svært glade for at Statens vegvesen har valgt Norconsult til å løse dette meget spennende oppdraget. Her i Bodø og i resten av selskapet har Norconsult et sterkt, tverrfaglig miljø som er godt rigget til å ta fatt på oppgaven. Både vårt tunnelmiljø og vårt brumiljø er ivrige etter å komme i gang med prosjekteringen av dette prosjektet som vil få stor betydning lokalt i Indre Salten, sier Mona Ågnes, leder av Norconsults Bodøkontor.

Prosjekteringen vil ha oppstart umiddelbart, og arbeidet med å utvikle konkurransegrunnlag og arbeidstegninger for videre bygging skal ferdigstilles i løpet av ett år. I tillegg til prosjektering, vil Norconsult ha ansvaret for oppfølging i byggeperioden, som løper fra byggestart og ut 2022. Oppdraget, som ble vunnet i skarp konkurranse, vil bli styrt fra Norconsults Bodøkontor.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen