Inngår tunnel- og brukontrakt med Vegvesenet

Inngår tunnel- og brukontrakt med Vegvesenet

Norconsult har signert kontrakt med Statens vegvesen region nord om prosjektering av E6 Sørfoldtunnelene med hengebru over Leirfjorden. Det er ti år siden en hengebru i Norge ble lyst ut til konkurranse blant rådgivere.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Norconsult skal prosjektere E6 Sørfoldtunnelene, parsell Sommerset - Tverrdalen i Sørfold kommune i Nordland. Strekningen omfatter to tunneler med lengde på henholdsvis ca. 3 km. og 1,2 km. samt en hengebru på ca. 815 meter over Leirfjorden. Det er snart ti år siden et oppdrag med prosjektering av en norsk hengebru sist ble utlyst blant rådgivere, og slike jobber er svært ettertraktede. Med dette prosjektet får Norconsult sin første hengebru i egenregi.

– Vi er svært glade for at Statens vegvesen har valgt Norconsult til å løse dette meget spennende oppdraget. Her i Bodø og i resten av selskapet har Norconsult et sterkt, tverrfaglig miljø som er godt rigget til å ta fatt på oppgaven. Både vårt tunnelmiljø og vårt brumiljø er ivrige etter å komme i gang med prosjekteringen av dette prosjektet som vil få stor betydning lokalt i Indre Salten, sier Mona Ågnes, leder av Norconsults Bodøkontor.

Prosjekteringen vil ha oppstart umiddelbart, og arbeidet med å utvikle konkurransegrunnlag og arbeidstegninger for videre bygging skal ferdigstilles i løpet av ett år. I tillegg til prosjektering, vil Norconsult ha ansvaret for oppfølging i byggeperioden, som løper fra byggestart og ut 2022. Oppdraget, som ble vunnet i skarp konkurranse, vil bli styrt fra Norconsults Bodøkontor.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen