Inngår avtale om infrastruktur-tjenester

Inngår avtale om infrastruktur-tjenester

Rejlers Embriq AS og Storespeed AS har inngått avtale om drift av infrastruktur som strøm, kjøling og sikring av datasenteret samt IT-losji for servere og datalagring.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Avtalen gjør det mulig for Rejlers Embriq å rendyrke fokus høyere opp i verdikjeden.

Strategisk beslutning

- Dette er en strategisk beslutning for oss og gir økt fokus på leveransen høyere opp i verdikjeden, sier Direktør Operations, Renè Eriksen hos Rejlers Embriq.

- Dette gir oss enda bedre muligheter til å rendyrke kompetanse mot det som er det viktigste for oss, nemlig å hjelpe kundene våre med å oppnå forretningsverdi, innovasjon og konkurransekraft fra IT-investeringene.

Satsingsområde Østfold

- Denne avtalen gjør at Storespeed etablerer seg med et datasenter i drift i satsningsområdet Østfold. Det er allerede planer om etablering av ytterligere to datasenter, og realisering av disse planene vil nå gå enda raskere sier daglig leder i Storespeed John Amundsen.

- Vi ser på Østfold regionen som svært attraktiv for etablering av nye datasenter, da Østfold ligger både nært Oslo og Europa. Vi tror Østfold vil være attraktivt for utenlandske etableringer i Norge. I tillegg er vi jo opptatt av at flere datasenter etablert i Norge gjør at bruk av norsk energi verdiøkes her istedenfor at den kun eksporteres som råvare, sier Amundsen.

Kritisk infrastruktur

- IT er kritisk viktig for kundene våre og kravene til oppetid er beinharde, i tillegg har vi en voldsom utvikling i tjenester som involverer IoT (Internet of Things) og AI (Artifical Intelligence), som regel i kombinasjon med BigData. Dette setter enda høyere krav til at våre tjenester til kunden alltid er tilgjengelige, sier Renè Eriksen fra Rejlers Embrig.

- Det er betydelig kompleksitet i den samlede leveransen til kunden. Dette setter høye krav til vår leveranse, og for Storespeed handler det om å ha full kontroll på at underliggende infrastruktur alltid virker slik den skal, sier John Amundsen fra Storespeed.

Avtalen

Avtalen innebærer at Storespeed AS overtar all drift av infrastruktur som strøm, kjøling og sikring på datasenteret som Rejlers Embriq AS har i Halden. Avtalen har en varighet på 2,5 år og innebærer at personell fra Storespeed tar over ansvar for eksisterende datahall med tilhørende infrastruktur. Videre har Storespeed ansvaret for å videreutvikle dette datasenteret både i forhold til kapasitet og utvidet sertifisering.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen