Infranord skal bygge spor og KL på Farriseidet - Porsgrunn

Infranord skal bygge spor og KL på Farriseidet - Porsgrunn

Fredag 29. mai inngikk Jernbaneverket og Infranord Norge AS kontrakt om å bygge spor- og kontaktledning på den nye strekningen mellom Farriseidet og Porsgrunn.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum og administrerende direktør i Infranord Norge , Roar Solhaug, signerte kontrakten som har en verdi på kr. 251.956.000 eks. mva.

Kontrakten omfatter overbygnings- og kontaktledningsarbeider på hele den 22,5 km lange dobbeltsporstrekningen mellom Larvik og Porsgrunn. I tillegg omfatter kontrakten noen grensesnittarbeider mot eksisterende bane. Dette er den første store av i alt tre jernbanetekniske kontrakter som prosjektet skal inngå de neste månedene.

Prosjektleder jernbaneteknikk Rune Røer er godt fornøyd med konkurransen på denne entreprisen og han forteller at det har vært bra respons. Det var tett mellom tre gode leverandører i innspurten og det ble til slutt Infranord Norge AS som trakk det lengste strået.

Det er en stor jobb Infranord har foran seg. Det skal blant annet legges over 70 000 sviller, 92 000 meter skinner og henges opp 53 800 meter med kontaktledning. I tillegg skal Infranord også levere over 200 000 m3 med ballast på hele strekningen.

Infranord Norge er et datterselskap av Sveriges ledende jernbaneentreprenør, Infranord AB, med 3000 ansatte. Infranord er identisk med gamle Banverket Produktion, som ble omdannet til et statlig aksjeselskap i 2010. Det norske datterselskapet ble opprettet i 2011. Infranord vant tilsvarende kontrakt på Holm – Nykirke prosjektet i april 2014 og har allerede kommet godt i gang med arbeidene der.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen