Informasjon i sanntid om alle på veien
(Foto: Zeekit AS )

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Direktør Per-Arne Ellefsen i Zeekit AS forteller til Samferdsel og Infrastruktur at de aller fleste store entreprenørene, men også en rekke av de med mindre kontrakter for kommunene, har installert teknologi fra Zeekit. Det betyr at de på en helt annen måte enn tidligere får oversikt over hvor de forskjellige kjøretøyene befinner seg, og hva de driver med. Nå har selskapet også opparbeidet seg 30% markedsandel i Sverige.

Brøytebiler

– Siden det er vinter ute, kan vi jo ta brøytebilene først: Når våre folk monterer inn GPS, så er det overhode ikke en vanlig GPS det er snakk om. Her må nemlig utstyr og tenning kobles fra, og man må koble seg på flytventilen. Rent teknisk betyr det da nemlig at man kan måle om skjæret på plogen er nede i kontakt med veien, og dermed vet man at bilen er i aktiv brøyting. Vårt utstyr kan også måle strøing og salting, hvor bredt man sprer, hvilket materiale som brukes, og så videre.

– Det er altså en hel liten informasjonssentral som blir bygget inn?

– Ja, og vi mottar altså ikke bare data fra bilen, men også dem som sitter inni. Totalt sett betyr det større trygghet for alle involverte, samt at vi altså samler inn data som både har ren driftsmessig verdi og som kan brukes for å informere publikum.

– Hvordan kan informasjon fra en brøytebil være av interesse for publikum?

– Vi har jo i lengre tid hatt muligheten til å ringe en informasjonstelefon som sier noe om veiforholdene. Dersom det for eksempel ringer inn en kar fra Sollihøgda, og sier at det er speilglatt, men ikke strødd, kan veisentralen med en gang opplyse vedkommende om at det er en strøbil underveis, kanskje bare 3-4 kilometer unna, og vedkommende kan rolig vente på sikre kjøreforhold fremfor å risikere en videre ferd på glatta.

Direktør Per-Arne Ellefsen i Zeekit AS. Foto: Zeekit AS

– Det betyr altså at utstyret til og med kan forhindre ulykker?

– Det skal man ikke se bort fra i enkelte sammenhenger, men det viktigste er altså at vi kan sørge for at folk blir godt informert, forklarer Ellefsen.

Hele året

– Men du var inne på at utstyret ikke bare har anvendelse vinterstid?

– Neida, er man ute og legger asfalt, vil jo mye av det samme materiellet være i bruk. Vårt utstyr hjelper eierne av utstyret som brukes til å være oppdatert hele tiden. Datafangsten som vi hjelper til med, sendes nemlig direkte til en server hvert 10. minutt, og presenteres på webben. Dermed har man full kontroll over det som skjer fortløpende. Altså er det ikke bare publikum – som mer er en hyggelig side-effekt – som blir godt informert. Både de som har satt ut kontrakter og dem som skal produsere er hele tiden oppdatert om det som skjer.

– Men dere har også en app som kan være nyttig?

– Veldig nyttig – det synes i alle fall brukerne våre! Den heter «Collector», og er et svært spennende verktøy for alle som jobber ute i felten. Her rapporteres nemlig alt av feil og mangler langs veien, slik at det kan taes tak i umiddelbart. La oss si at det er hull i et viltgjerde, og det har skjedd en elgpåkjørsel der, er jo sammenhengen nokså nærliggende. Da vil man kunne rapportere inn det som trengs å repareres, og man får en fortgang i prosessen. Det samme gjelder eventuell utsetting av kjegler, skilting og hva det måtte være. I tillegg kan man også registrere timer som går med til arbeidet med denne appen, så det er fullt forståelig at den har blitt populær, sier han ettertenksomt.

Vei og bane

– Dermed er alt som skjer på veien dokumenterbart, men hva med jernbanen?

– Vi har så klart også GPS-løsninger for jernbanemateriell, sier han på strak arm. Det kan for eksempel være for å spore jernbanevogner. Det hensettes, hentes og omdirigeres massevis av jernbanevogner hvert eneste døgn, og med alle dem som går skift og bytter arbeidsplass hele tiden, kan det fort hende at en vogn kan være vanskelig å oppdrive for eksempel. Har man da en GPS-sporing i den, er problemet løst, sier han med et smil.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen