IN lanserer sitt første FRAM Smart Cities initiativ i Europa

IN lanserer sitt første FRAM Smart Cities initiativ i Europa

Denne uken lanserer Innovasjon Norge (IN) sitt første FRAM Smart Cities initiativ i Europa. Åtte lovende norske teknologiselskaper, flere fra Rogaland, deltar på første modul i Barcelona.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det globale Smart Cities-markedet representerer en markedsmulighet på over 13.000 milliarder kroner de neste fem årene. I overkant av 26 globale byer forventes å være smarte byer i 2025 og mer enn halvparten av disse vil være lokalisert i Europa og Nord-Amerika ifølge analyseselskapet Frost & Sullivan.

- Vår ambisjon er å gjøre smart og bærekraftig norsk teknologi mer ettertraktet, og øke antallet norske selskaper som lykkes globalt, sier Ellen Rakneberg, programansvarlig i Innovasjon Norge.

Urban innovasjon

Smart Cities handler blant annet om hvordan det urbane livet kan forbedres gjennom bruk av informasjonssystemer og kommunikasjonsteknologi med involvering, integrering, god infrastruktur, helse, grønn byplanlegging, energieffektivitet, bedre transport og avfallssystemer.

- Både her i Spania og i Storbritannia er det etablerte kompetansemiljøer for urban innovasjon, og større byer som fungerer som «Living Labs» for teknologiselskaper som ønsker å teste og synliggjøre sine løsninger. Disse miljøene tiltrekker seg ledende digitale selskaper og er derfor unike kompetanse- og nettverksarenaer for norske gründere og SMBer, sier Gaute Hagerup ved Innovasjon Norges kontor i Madrid.

Urbanisering er en sentral trend ved det 20. århundret, og særlig i Asia vokser byene eksplosivt. Fra 10 prosent på 1900-tallet, og 50 prosent i 2007, forventes det at opptil 75 prosent av alle mennesker i verden bor i byer innen 2050. Oslo har også hatt en eksplosiv økning de siste årene.

Moduler i Spania og Storbritannia

Innovasjon Norges lederprogram går over åtte måneder i Spania og Storbritannia, med fem intensive to-dagers seminarer som inneholder ferdighetstrening og erfaringsutveksling. I Barcelona, inngår et besøk på Smart City Expo World Congress, hvor deltakerne får møte representanter for smarte byer.

- Vi har ambisjoner om å vokse internasjonalt og derfor passer det godt strategisk å delta i Innovasjon Norges FRAM Smart Cities program. Vi jobber med Smart Grid, og gjennom Innovasjon Norges program får vi kompetanse og nettverk i Europa. Dette vil åpne dører og fremskynde ekspansjonen vår inn i det europeiske markedet, sier Knut Gustavsen, CEO i eSmart Systems.

Bærekraft som konkurransefortrinn

Verden står overfor store klima- og samfunnsutfordringer med overforbruk av ressurser, og markedet internasjonalt leter etter lønnsomme løsninger. Innovasjon Norge setter nå sterkt fokus på bærekraft som konkurransefortrinn for å styrke norsk næringsliv.

- Deltakerne på vårt FRAM Smart Cities progam er eSmart Systems, Lyse, Westcontrol, Zaptec, FARA, Numascale, Future Home og Nordic Smart Building. De er alle eksempler på selskaper med unike konsepter med global rekkevidde. Vi har tro på at disse selskapene kan ta en posisjon i utviklingen av fremtidens byer, sier Ellen Rakneberg, programansvarlig i Innovasjon Norge.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen