IN lanserer sitt første FRAM Smart Cities initiativ i Europa

IN lanserer sitt første FRAM Smart Cities initiativ i Europa

Denne uken lanserer Innovasjon Norge (IN) sitt første FRAM Smart Cities initiativ i Europa. Åtte lovende norske teknologiselskaper, flere fra Rogaland, deltar på første modul i Barcelona.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det globale Smart Cities-markedet representerer en markedsmulighet på over 13.000 milliarder kroner de neste fem årene. I overkant av 26 globale byer forventes å være smarte byer i 2025 og mer enn halvparten av disse vil være lokalisert i Europa og Nord-Amerika ifølge analyseselskapet Frost & Sullivan.

- Vår ambisjon er å gjøre smart og bærekraftig norsk teknologi mer ettertraktet, og øke antallet norske selskaper som lykkes globalt, sier Ellen Rakneberg, programansvarlig i Innovasjon Norge.

Urban innovasjon

Smart Cities handler blant annet om hvordan det urbane livet kan forbedres gjennom bruk av informasjonssystemer og kommunikasjonsteknologi med involvering, integrering, god infrastruktur, helse, grønn byplanlegging, energieffektivitet, bedre transport og avfallssystemer.

- Både her i Spania og i Storbritannia er det etablerte kompetansemiljøer for urban innovasjon, og større byer som fungerer som «Living Labs» for teknologiselskaper som ønsker å teste og synliggjøre sine løsninger. Disse miljøene tiltrekker seg ledende digitale selskaper og er derfor unike kompetanse- og nettverksarenaer for norske gründere og SMBer, sier Gaute Hagerup ved Innovasjon Norges kontor i Madrid.

Urbanisering er en sentral trend ved det 20. århundret, og særlig i Asia vokser byene eksplosivt. Fra 10 prosent på 1900-tallet, og 50 prosent i 2007, forventes det at opptil 75 prosent av alle mennesker i verden bor i byer innen 2050. Oslo har også hatt en eksplosiv økning de siste årene.

Moduler i Spania og Storbritannia

Innovasjon Norges lederprogram går over åtte måneder i Spania og Storbritannia, med fem intensive to-dagers seminarer som inneholder ferdighetstrening og erfaringsutveksling. I Barcelona, inngår et besøk på Smart City Expo World Congress, hvor deltakerne får møte representanter for smarte byer.

- Vi har ambisjoner om å vokse internasjonalt og derfor passer det godt strategisk å delta i Innovasjon Norges FRAM Smart Cities program. Vi jobber med Smart Grid, og gjennom Innovasjon Norges program får vi kompetanse og nettverk i Europa. Dette vil åpne dører og fremskynde ekspansjonen vår inn i det europeiske markedet, sier Knut Gustavsen, CEO i eSmart Systems.

Bærekraft som konkurransefortrinn

Verden står overfor store klima- og samfunnsutfordringer med overforbruk av ressurser, og markedet internasjonalt leter etter lønnsomme løsninger. Innovasjon Norge setter nå sterkt fokus på bærekraft som konkurransefortrinn for å styrke norsk næringsliv.

- Deltakerne på vårt FRAM Smart Cities progam er eSmart Systems, Lyse, Westcontrol, Zaptec, FARA, Numascale, Future Home og Nordic Smart Building. De er alle eksempler på selskaper med unike konsepter med global rekkevidde. Vi har tro på at disse selskapene kan ta en posisjon i utviklingen av fremtidens byer, sier Ellen Rakneberg, programansvarlig i Innovasjon Norge.

VEGBYGGING/20. november 2018

Første synlige anleggsarbeid med ny E39

AF Gruppen er på vegne av Nye Veier i gang med arbeidene på strekningen Kristiansand vest – Mandal øst. Mandag 19. november 2018 om kvelden starter forarbeider. Fra onsdag 21. november blir det aktivitet i tilknytning til eksisterende E39, når anleggsmaskiner skal ta seg inn i veilinja for ny E39 fra området Døle bru i Mandal. Les hele saken

Til toppen