Implenia signerer nytt rekordstort tunnelprosjekt utenfor Bergen

Implenia signerer nytt rekordstort tunnelprosjekt utenfor Bergen

En av to hovedkontrakter for å oppgradere E39 mellom Svegatjørn og Rådal, parsell K11, ble signert i dag. Kontraktsummen er på nær 1463 millioner kroner og arbeidene vil starte opp i september 2015.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Ferdigstillelse av arbeidet er planlagt til februar 2021. Alle hovedarbeider skal fullføres innen 2018, og tunnelene vil bli åpnet i juni 2020.

Skal bygge 1.7 mil med vei Bergen

Strekningen er på totalt 17 240 meter og skal gå mellom Os og Fana i Bergen. Prosjektet har en kostnadsramme på 6,5 milliarder kroner og skal korte ned reisetiden mellom Bergen og Halhjemfra fra 40 til 20 minutter.

Prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal ble etablert for å bygge ny hovedveg mellom Os og Bergen. Utbyggingen starter ved Svegatjørn i Os og fortsetter til Rådalen i Bergen. Prosjektet omfatter også ny fylkesveg fra krysset i Endelausmarka til Åsenveien og utbedring av eksisterende fv. 163 for ca. 40 mill.kr.

Til toppen