Implenia signerer infrastrukturprosjekt i Sverige

Implenia signerer infrastrukturprosjekt i Sverige

Implenia signerer kontrakt på SEK 2,1 milliarder for å bygge første infrastrukturdel av Stockholms nye omkjøringsvei "E4 Förbifart Stockholm".

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Implenia har signert et større infrastrukturprosjekt i Sverige. Omkjøringsveien "E4 Förbifart Stockholm" skaper en ny nord-sør forbindelse i utkanten av hovedstaden. Av fire konkurrenter skal Implenia håndtere den første konstruksjonsdelen, parsellen FSE 403. Kontrakten ble signert i dag med byggherren Trafikverket. Kontrakten, som omfatter gjennomføring av prosjektet i tillegg til noe av planleggingen, er verdt ca. SEK 2,1 milliarder.

Dette er det første prosjektet Implenia har blitt tildelt i Sverige takket være oppkjøpet av Bilfinger Construction.
I tråd med selskapets "One Company" strategi, involverer prosjektet spesialister innen tunnel, grunnarbeider og veikonstruksjon under ledelse av "Global Projects". Denne enheten kombinerer konsernets tekniske og logistiske kapasiteter for å gjennomføre komplekse infrastrukturprosjekter.

E4 Förbifart Stockholm er en ny seksfelts motorvei med tre kjørefelt i to tunneler, som knytter Stockholm nord
og sør sammen fra Kungens Kurva i sør til Häggvik i nord. For å redusere påvirkning på sensitiv natur og kulturelle miljøer blir mer enn 18 av traseens 21 km lagt i tunneler ned mot 70 m dybde. Dette gjør det til en av de lengste veitunneler i urbane områder.

Trafikverket regner med å investere en samlet sum på SEK 27,6 milliarder i prosjektet. Kontrakten for FSE 403, som er en av seks store tunnelkontrakter i prosjektet, omfatter 7,2 km med tre kjørefelt i hovedtunnelen, to på- og avkjøringsramper, tre tilkomsttunneler, flere tverrtunneler, fire elektriske kraftverk og seks rampetilkoblinger. Anleggsarbeidene starter på FSE 403 i oktober 2015. Johannelundtunnelen vil bli åpnet for trafikk i 2026 etter en byggeperiode på omtrent seks år, etterfulgt av installasjoner osv.

Dette vellykkede oppkjøpet reflekterer Implenias gode markedsposisjon, og er en viktig milepæl på veien til å bli en av de ledende entreprenørene for komplekse infrastrukturprosjekter i Skandinavia. Med dette siste prosjektet har Implenia en ordrereserve med samlet verdi på ca. CHF 550 millioner i dette markedet siden starten av året.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen