Implenia signerer infrastrukturprosjekt i Sverige

Implenia signerer infrastrukturprosjekt i Sverige

Implenia signerer kontrakt på SEK 2,1 milliarder for å bygge første infrastrukturdel av Stockholms nye omkjøringsvei "E4 Förbifart Stockholm".

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Implenia har signert et større infrastrukturprosjekt i Sverige. Omkjøringsveien "E4 Förbifart Stockholm" skaper en ny nord-sør forbindelse i utkanten av hovedstaden. Av fire konkurrenter skal Implenia håndtere den første konstruksjonsdelen, parsellen FSE 403. Kontrakten ble signert i dag med byggherren Trafikverket. Kontrakten, som omfatter gjennomføring av prosjektet i tillegg til noe av planleggingen, er verdt ca. SEK 2,1 milliarder.

Dette er det første prosjektet Implenia har blitt tildelt i Sverige takket være oppkjøpet av Bilfinger Construction.
I tråd med selskapets "One Company" strategi, involverer prosjektet spesialister innen tunnel, grunnarbeider og veikonstruksjon under ledelse av "Global Projects". Denne enheten kombinerer konsernets tekniske og logistiske kapasiteter for å gjennomføre komplekse infrastrukturprosjekter.

E4 Förbifart Stockholm er en ny seksfelts motorvei med tre kjørefelt i to tunneler, som knytter Stockholm nord
og sør sammen fra Kungens Kurva i sør til Häggvik i nord. For å redusere påvirkning på sensitiv natur og kulturelle miljøer blir mer enn 18 av traseens 21 km lagt i tunneler ned mot 70 m dybde. Dette gjør det til en av de lengste veitunneler i urbane områder.

Trafikverket regner med å investere en samlet sum på SEK 27,6 milliarder i prosjektet. Kontrakten for FSE 403, som er en av seks store tunnelkontrakter i prosjektet, omfatter 7,2 km med tre kjørefelt i hovedtunnelen, to på- og avkjøringsramper, tre tilkomsttunneler, flere tverrtunneler, fire elektriske kraftverk og seks rampetilkoblinger. Anleggsarbeidene starter på FSE 403 i oktober 2015. Johannelundtunnelen vil bli åpnet for trafikk i 2026 etter en byggeperiode på omtrent seks år, etterfulgt av installasjoner osv.

Dette vellykkede oppkjøpet reflekterer Implenias gode markedsposisjon, og er en viktig milepæl på veien til å bli en av de ledende entreprenørene for komplekse infrastrukturprosjekter i Skandinavia. Med dette siste prosjektet har Implenia en ordrereserve med samlet verdi på ca. CHF 550 millioner i dette markedet siden starten av året.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen