Implenia med stor vegkontrakt i Kongsberg

Implenia med stor vegkontrakt i Kongsberg

Entreprenørselskapet Implenia Norge AS er tildelt milliardkontrakten på bygging av delstrekningen Myntbrua-Trollerudmoen i Kongsberg.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kontrakten signeres torsdag 7. april -16 kl. 09.00 på Statens vegvesen sitt prosjektkontor (Skrubbmoen 6, Skollenborg) av regionvegsjef Kjell Inge Davik og administrerende direktør i Implenia, Petter Vistnes.

Lavest av seks bud

Kontrakten omfatter delstrekning to av tre på utbyggingen av 13,2 kilometer ny E134 gjennom Kongsberg, fra Damåsen i Øvre Eiker til Saggrenda sørvest for Kongsberg.

Implenia hadde laveste bud på 979,3 millioner kroner eks moms ved tilbudsåpningen midt i februar. Seks entreprenører ga tilbud på denne jobben.

Myntbrua-Trollerudmoen

Det er kontrakten med fire felts veg gjennom sentrale deler av Kongsberg fra Myntbrua nær sentrum i nord, langs Gomsrudveien sørover langs østsidden av Lågen, ny bru over Lågen rett sør for Teknologiparken i Kongsberg, veg i dagen vestover inn Sellikdalen og videre sørover i Svartåstunnelen i to løp ned mot Trollerudmoen.

Tett på bygg og trafikk

Prosjektleder for E134 Damåsen-Saggrenda, Tom Hedalen i Statens vegvesen, karakteriserer parsellen Myntbrua-Trollerudmoen som den meste utfordrende i hele prosjektet med blant annet tetthet på bebyggelse, arbeidsplasser, trafikkerte veger og med mye omlegging av offentlig og privat infrastruktur.

Start til sommeren

Anleggsstart ventes sommeren 2016 med ferdigstillelse høsten 2019 når ny E134 på strekningen Damåsen-Saggrenda forventes åpnet.

Siste delstrekning av ny E134 gjennom Kongsberg er Trollerudmoen-Saggrenda som lyses ut senere i år.

TUNNEL/23. januar 2019

Verdens lengste og dypeste tunnel

– Dette blir verdens lengste og dypeste tunnel, og det tar nok en tid før denne rekorden blir slått også. Foreløpig er den budsjettert til 16,8 milliarder kroner, og den vil redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger med hele 40 minutter. Det er et formidabelt prosjekt vi snakker om. Les hele saken

Til toppen