Ikkje løyve til Hamnaelva kraftverk og Indre Erdal kraftverk

Ikkje løyve til Hamnaelva kraftverk og Indre Erdal kraftverk

NVE gjev ikkje Finnmark Kraft AS løyve til å bygge Hamnaelva kraftverk i Loppa kommune og Indre Erdal kraftverk i Kvalsund kommune i Finnmark.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

NVE meiner at ei utbygging av kraftverka vil føre til ulemper for ålmenne interesser som samla overstig fordelane.

Etter NVE si vurdering er dei største negative verknadane av Hamnaelva kraftverk knytt til landskapsinngrep og reindriftsinteresser.

For Indre Erdal kraftverk er dei største negative verknadane knytt til reindriftsinteresser, sjøaure og landskap.

NVE meiner at dei negative verknadane er større en enn dei positive effektane av auka kraftproduksjon på høvesvis 4,0 GWh og 5,9 GWh , og at ei utbygging av vassdraga ikkje er akseptabelt i høve til ålmenne interesser.

SAMFERDSELSPROSJEKTER/22. februar 2018

Ferjefri E39 er godt i gang, men gjennomføringen vil ta mer enn 20 år

I Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP) legges det opp til en rekke prosjekter for en utbedret og ferjefri E39. – Vi er godt i gang, men vi ser at det ikke er mulig å ferdigstille alle prosjektene innen 20 år, sier prosjektleder Kjersti Kvalheim Dunham. Les hele saken

Til toppen