Ikkje løyve til Hamnaelva kraftverk og Indre Erdal kraftverk

Ikkje løyve til Hamnaelva kraftverk og Indre Erdal kraftverk

NVE gjev ikkje Finnmark Kraft AS løyve til å bygge Hamnaelva kraftverk i Loppa kommune og Indre Erdal kraftverk i Kvalsund kommune i Finnmark.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

NVE meiner at ei utbygging av kraftverka vil føre til ulemper for ålmenne interesser som samla overstig fordelane.

Etter NVE si vurdering er dei største negative verknadane av Hamnaelva kraftverk knytt til landskapsinngrep og reindriftsinteresser.

For Indre Erdal kraftverk er dei største negative verknadane knytt til reindriftsinteresser, sjøaure og landskap.

NVE meiner at dei negative verknadane er større en enn dei positive effektane av auka kraftproduksjon på høvesvis 4,0 GWh og 5,9 GWh , og at ei utbygging av vassdraga ikkje er akseptabelt i høve til ålmenne interesser.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen