Ikkje løyve til Hamnaelva kraftverk og Indre Erdal kraftverk

Ikkje løyve til Hamnaelva kraftverk og Indre Erdal kraftverk

NVE gjev ikkje Finnmark Kraft AS løyve til å bygge Hamnaelva kraftverk i Loppa kommune og Indre Erdal kraftverk i Kvalsund kommune i Finnmark.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

NVE meiner at ei utbygging av kraftverka vil føre til ulemper for ålmenne interesser som samla overstig fordelane.

Etter NVE si vurdering er dei største negative verknadane av Hamnaelva kraftverk knytt til landskapsinngrep og reindriftsinteresser.

For Indre Erdal kraftverk er dei største negative verknadane knytt til reindriftsinteresser, sjøaure og landskap.

NVE meiner at dei negative verknadane er større en enn dei positive effektane av auka kraftproduksjon på høvesvis 4,0 GWh og 5,9 GWh , og at ei utbygging av vassdraga ikkje er akseptabelt i høve til ålmenne interesser.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen