Ifjordfjellvegen får Vakre vegers pris 2016

Ifjordfjellvegen får Vakre vegers pris 2016

Fylkesveg 98 over Ifjordfjellet i Finnmark er kåret til Norges vakreste. Ifjordfjellet er et flatt, viddepreget fjellområde i Lebesby, Gamvik og Tana kommuner i Finnmark.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I perioden 2010 til 2015 er det foretatt en fullstendig ombygging av høyfjellsovergangen, som samlet har en lengde på knapt 30 km. Utfordringene med snø er løst ved å heve veglinja, slik at vinden feier vegbanen fri for snø. En slik endring er svært krevende i et åpent og visuelt eksponert høyfjellslandskap.

Et fremragende eksempel

Ifjordfjellvegen er et fremragende eksempel på hvordan driftshensyn kan omsettes i en nennsomt lagt ny veglinje, der overordnede hensyn til vinterdrift kombineres med en følsomhet for landskapets storlinjete bevegelser. Vegens linjeføring gir et godt avstemt møte mellom vegtekniske krav og det åpne landskapet, heter det i juryens uttalelse.

Veganlegget gir en ekstra dimensjon til den storslagne kjøreopplevelsen med frie og lange utsyn når det er finvær. Skjæringer og fyllinger er utført med god tilpassing til det naturlige sideterrenget. På deler av strekningen ligger det samiske kulturminner som det er tatt hensyn til ved den endelige plasseringen av veganlegget.

Gode anlegg handler om gode løsninger i alle ledd

Vakre vegers pris henger høyt og har solid status i bransjen, sier juryleder Ola Bettum fra Norske landskapsarkitekters forening NLA. – Vi legger spesielt vekt på helheten i prosjektene. Gode anlegg handler om gode løsninger i alle ledd, både planlegging, bygging og i et drift- og bruksperspektiv.

«Vegdirektørens pris for vakre veger» – som prisen offisielt heter – er en prestisjetung hederspris for veganlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsen.

Hedrende omtale til riksveg 3 Østerdalen og Carl Berners plass i Oslo

Riksveg 3 gjennom Østerdalen får hedrende omtale for sitt utradisjonelle trafikksikkerhetsprogram med landskapskunst og fargerike belyste elggevir langs strekningen.

Juryen hedrer også ombyggingen av Carl Berners plass i Oslo som et forbildeprosjekt for en ambisiøs byromutforming tilpasset en ny tid med skjerpede krav til bymiljø og trafikkløsninger.

Til toppen