Hydro vil bygge teknologipilot på Karmøy

Hydro vil bygge teknologipilot på Karmøy

Hydro har fattet en formell byggebeslutning for den planlagte, fullskala teknologipiloten på Karmøy. Piloten skal verifisere verdens mest klima- og energieffektive produksjon av primæraluminium. De samlede kostnadene er beregnet til 4,3 milliarder kroner, og består av netto prosjektkostnader på 2,7 milliarder kroner og rundt 1,6 milliarder kroner i støtte fra Enova.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Bærekraftig aluminiumproduksjon

– Etter flere vellykkede forbedringsprogrammer vil det videre arbeidet for å forbedre vår posisjon på kostnadskurven i stadig større grad avhenge av evnen til å styrke vår stilling som bransjeleder på teknologi og innovasjon. Teknologipiloten på Karmøy vil spille en svært viktig rolle når det gjelder å innfri denne ambisjonen, og sikre at det norske teknologimiljøet beholder sin globale lederposisjon på bærekraftig aluminiumproduksjon,  sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Hydros mål med pilotprosjektet er å industrialisere verdens mest klima- og energieffektive teknologi for aluminiumelektrolyse. Ambisjonen er å redusere energiforbruket med rundt 15 prosent per kilo aluminium produsert målt i forhold til verdensgjennomsnittet, og med de laveste CO2-utslippene i verden. I tillegg ventes det at implementeringen av teknologiske spinoff-effekter på eksisterende produksjonslinjer vil forbedre produktiviteten i nåværende primærproduksjon, noe som vil bidra til Hydros ambisjon om en ytterligere økning i årlig kapasitet på 200.000 tonn innen 2025.

[youtube id="3PAyOQo4LaI"]

Teknologipilot

Teknologipiloten er planlagt med en årlig produksjonskapasitet på om lag 75.000 tonn, og består av 48 celler med HAL4e-teknologi (12,3 kWh/kg) og 12 celler med HAL4e Ultra-teknologi (11,5-11,8 kWh/kg). De samlede kostnadene er beregnet til 4,3 milliarder kroner, og består av netto prosjektkostnader på 2,7 milliarder kroner og rundt 1,6 milliarder kroner i støtte fra Enova. Prosjektkostnadene er justert for inflasjon og valutakursutvikling siden investeringsbeslutningen ble kunngjort i februar 2015.

En totalløsning på kraft i Norge inkluderer nye konkurransedyktige kraftkontrakter for Hydros eksisterende portefølje og for Karmøy-piloten, og avklaring fra norske myndigheter vedrørende industrielt eierskap til kraft innenfor nåværende konsolideringsmodell. Dette vil gjøre det mulig for private minoritetsaksjonærer i kraftproduksjonsselskaper å ta ut utbytte i form av fysisk kraft i stedet for kun å motta økonomisk utbytte.

Hydros investering i teknologipiloten på Karmøy er den største enkeltinvesteringen i norsk fastlandsindustri utenom olje og gass siden Hydro utvidet aluminiumverket på Sunndalsøra i 2002-2004.

Teknologipiloten ventes å starte produksjon i løpet av andre halvår 2017.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen