Buss i bilkø. Jeg kan erstatte 1 km bilkø, sår det bakpå den grønne bussen.
Buss i bilkø. Jeg kan erstatte 1 km bilkø, sår det bakpå den grønne bussen. (Foto: Knut Opeide)

Hvordan få bussen til å gå på skinner?

Kantstopp har vært i medievinden, men hva mer kan få bussen fortere fram?

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

For å få flere til å ta buss, må den gå oftere og kjappere og komme når den skal. Kortes reisetida, vil både flere ta buss – og det blir billigere å drifte bussen.

Fire studenter har intervjuet 26 i kollektivbransjen på oppdrag for Statens vegvesen. De kontaktet alt fra bussjåfører til kollektivkoordinatorer og daglige ledere i kollektivselskap.

-Studentene samlet deres erfaringer og tips endte opp med 50 eksempler som får bussen fortere fram i en rapport, forteller Malin Lerudsmoen som jobber med kollektivtrafikk i Vegdirektoratet

Eksemplene er fordelt på:
Malin Bismo Lerudsmoen i Statens vegvesen med fagbok om kollektivtransport. Laget i samarbeid med Urbanet analyse og svenske K1.
Malin Bismo Lerudsmoen i Statens vegvesen med fagbok om kollektivtransport. Laget i samarbeid med Urbanet analyse og svenske K1. Foto: Statens vegvesen
  • Kollektivfelt og kollektivgater
  • Fjerning av hindringer
  • Kryss og rundkjøring
  • Tekniske løsninger og signalprioritering
  • Planlegging og gateutforming
  • Organisering, drift og vedlikehold

Mindre tiltak har også effekt

-Som rapporten viser er det ikke bare kollektivfelt som får bussen fortere fram – det er mange andre mindre tiltak som har effekt. En kan gjøre det enklere for bussen ved å fjerne parkeringsplasser eller sørge for sluk på holdeplasser, slik at bussen ikke må kjøre saktere på grunn av vannsprut, sier Lerudsmoen.

Få flere tips om utfordringer, muligheter og løsninger for kollektivtransporten i denne fagboka.

Vegmyndighetene sitter med nøkkelen

Forsker Bård Norheim i Urbanet analyse mener vegmyndighetene sitter med nøkkelen til å lykkes med mer effektiv busstransport.

-En må satse på stamlinjer der det er potensial for at mange kan reise med buss. Og disse bussene må ha kollektivfelt, grønt lys, litt lengre mellom holdeplasser, få påkjøringsramper og komme når den skal. Det må også være enkelt å bytte til annen buss, tog eller sykkel. Å reise med buss må bli så effektivt at det kan konkurrere med bil. Våre analyser viser at dette kan gi 10-15 prosent flere reisende uten økte tilskudd, hvis kollektivtransporten gis full prioritet. Det er ikke mulig å få til dette på alle linjer, men en må prioritere noen viktige, slik de har lykkes med Malmøekspressen, mener Norheim.

Til toppen