Noen må jobbe midt i trafikken for skaffe oss bedre veier. Vis hensyn oppfordrer regionvegsjefen.
Noen må jobbe midt i trafikken for skaffe oss bedre veier. Vis hensyn oppfordrer regionvegsjefen. (Foto: Kjell Wold)

Hverdagshelter

Smil til en trafikkdirigent du møter på vei til feriestedet! Regionvegsjef Kjell Inge Davik oppfordrer oss til å vise hensyn og takknemlighet overfor dem som asfalterer, utbedrer og reparerer veiene vi ferdes på.

  • Vegarbeid
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kronikk av Kjell Inge Davik, Regionvegsjef Statens vegvesen Region sør.

Sommeren er her og vi trafikanter møter alle deler av vegnettet som blir vedlikeholdt. Det kan være nye strekninger som bygges ut, mindre utbedringer av vegnettet, nytt asfaltdekke eller forbedring av bruer og tunneler.

Tenker vi ofte over de som passer på vegnettet, hver dag – hele året?

Noen ganger opplever nok vi som trafikanter at det er skiltet arbeidsområde, og at det ser ut som lite skjer i området. Nedskilting av hastighet forekommer som oftest for å sikre en trygg arbeidsplass for entreprenørene.  De jobber ofte tett innpå trafikken.  En annen grunn kan være at det aktuelle vegarbeidsområdet ikke er ferdig, og dermed har et behov for lavere hastighet – også når det ikke pågår fysiske arbeider.  Da er det av hensyn til trafikksikkerhet for deg og meg.  Vi gjør vårt beste for å sikre at vi som trafikanter blir ivaretatt på en best mulig måte.

La årets sommerdugnad være å smile til en trafikkdirigent og tydelig vise dem at vi setter pris på jobben de gjør!

Norge er best i verden i forhold til trafikksikkerhet, og det er mange faktorer som gjør at det er slik. En faktor er et godt og presist drift og vedlikeholdsarbeid.  Det er alltid moro og stas å åpne nye veger.  Taler, snorklipping, heder og ære.  Men tenker vi ofte over de som passer på vegnettet, hver dag – hele året?  De gjør jo også jobben sin, men aldri med de samme seremoniene. Aldri.  Det er mine hverdagshelter!

Regionvegsjef Davik. Foto: Jo Vegard Aardal

Statens vegvesen og entreprenørene gjør en svært viktig jobb for å holde vårt vegnett oppe, og sikre at vegene er trygge. Jeg pleier å kalle deres fag – det komplette vegfaget.  De skal kunne noe om alt i og rundt vegen.

Som for eksempel;

  • vegens oppbygging og hvordan vedlikeholde den
  • planter, vekstgrunnlag, ikke ønskede arter, siktsoner for god trafikksikkerhet og vedlikehold av grøntområder
  • meteorologi – hvordan blir været og hvordan utføre drift og vedlikeholdsarbeidet
  • geologi og geoteknikk for å være klar over rasområder og se tidlige signaler for å tilkalle eksperter og gjennomføre avbøtende tiltak
  • material- og maskinteknologi for å sikre at rett utstyr blir benyttet
  • kjemi for å sikre at f.eks vegsalt fungerer optimalt ved ulike temperaturer og forhold
  • trafikksikkerhet og skiltplaner for å se til at både vegarbeiderne og vi trafikanter er godt ivaretatt.
  • lokalkunnskap er viktig i alle områder fra Nordkapp i nord til Lindenes i sør.

Norge er best i verden i forhold til trafikksikkerhet, og det er mange faktorer som gjør at det er slik.

Jeg heier virkelig på disse hverdagsheltene og kanskje vi alle som ferdes på veien skal ofre dem en ekstra tanke ved å være spesielt observant på skilting i arbeidsområder. La årets sommerdugnad være å smile til en trafikkdirigent og tydelig vise dem at vi setter pris på jobben de gjør!

De er i vegen for deg.

Ha en trafikksikker dag!

SELVKJØRENDE/21. september 2018

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Siden 2010 har Avinor hatt en visjon og et ønske om å automatisere vintervedlikehold. I mars ble autonom snørydding demonstrert på Fagernes lufthavn, og i vinter tar Avinor steget videre med testing av to selvkjørende brøytekjøretøy på Oslo lufthavn. Prosjektet er et av de første i verden der store maskiner skal kjøre autonomt, og sørge for å holde flyplassområder snøfrie. Les hele saken

TRIKK/21. september 2018

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Oslo byfogdembete har gitt Sporveien fullt medhold og nekter Siemens innsyn i taushetsbelagt informasjon mellom Sporveien og leverandøren CAF. Siemens har med dette tapt saken som ble anlagt etter at selskapet ikke nådde opp i konkurransen om å få levere de nye trikkene til Oslo. Arbeidet med trikkeanskaffelsen kan dermed fortsette. Les hele saken

SAMFERDSEL/20. september 2018

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar. Les hele saken

Til toppen