Noen må jobbe midt i trafikken for skaffe oss bedre veier. Vis hensyn oppfordrer regionvegsjefen.
Noen må jobbe midt i trafikken for skaffe oss bedre veier. Vis hensyn oppfordrer regionvegsjefen. (Foto: Kjell Wold)

Hverdagshelter

Smil til en trafikkdirigent du møter på vei til feriestedet! Regionvegsjef Kjell Inge Davik oppfordrer oss til å vise hensyn og takknemlighet overfor dem som asfalterer, utbedrer og reparerer veiene vi ferdes på.

  • Vegarbeid
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kronikk av Kjell Inge Davik, Regionvegsjef Statens vegvesen Region sør.

Sommeren er her og vi trafikanter møter alle deler av vegnettet som blir vedlikeholdt. Det kan være nye strekninger som bygges ut, mindre utbedringer av vegnettet, nytt asfaltdekke eller forbedring av bruer og tunneler.

Tenker vi ofte over de som passer på vegnettet, hver dag – hele året?

Noen ganger opplever nok vi som trafikanter at det er skiltet arbeidsområde, og at det ser ut som lite skjer i området. Nedskilting av hastighet forekommer som oftest for å sikre en trygg arbeidsplass for entreprenørene.  De jobber ofte tett innpå trafikken.  En annen grunn kan være at det aktuelle vegarbeidsområdet ikke er ferdig, og dermed har et behov for lavere hastighet – også når det ikke pågår fysiske arbeider.  Da er det av hensyn til trafikksikkerhet for deg og meg.  Vi gjør vårt beste for å sikre at vi som trafikanter blir ivaretatt på en best mulig måte.

La årets sommerdugnad være å smile til en trafikkdirigent og tydelig vise dem at vi setter pris på jobben de gjør!

Norge er best i verden i forhold til trafikksikkerhet, og det er mange faktorer som gjør at det er slik. En faktor er et godt og presist drift og vedlikeholdsarbeid.  Det er alltid moro og stas å åpne nye veger.  Taler, snorklipping, heder og ære.  Men tenker vi ofte over de som passer på vegnettet, hver dag – hele året?  De gjør jo også jobben sin, men aldri med de samme seremoniene. Aldri.  Det er mine hverdagshelter!

Regionvegsjef Davik. Foto: Jo Vegard Aardal

Statens vegvesen og entreprenørene gjør en svært viktig jobb for å holde vårt vegnett oppe, og sikre at vegene er trygge. Jeg pleier å kalle deres fag – det komplette vegfaget.  De skal kunne noe om alt i og rundt vegen.

Som for eksempel;

  • vegens oppbygging og hvordan vedlikeholde den
  • planter, vekstgrunnlag, ikke ønskede arter, siktsoner for god trafikksikkerhet og vedlikehold av grøntområder
  • meteorologi – hvordan blir været og hvordan utføre drift og vedlikeholdsarbeidet
  • geologi og geoteknikk for å være klar over rasområder og se tidlige signaler for å tilkalle eksperter og gjennomføre avbøtende tiltak
  • material- og maskinteknologi for å sikre at rett utstyr blir benyttet
  • kjemi for å sikre at f.eks vegsalt fungerer optimalt ved ulike temperaturer og forhold
  • trafikksikkerhet og skiltplaner for å se til at både vegarbeiderne og vi trafikanter er godt ivaretatt.
  • lokalkunnskap er viktig i alle områder fra Nordkapp i nord til Lindenes i sør.

Norge er best i verden i forhold til trafikksikkerhet, og det er mange faktorer som gjør at det er slik.

Jeg heier virkelig på disse hverdagsheltene og kanskje vi alle som ferdes på veien skal ofre dem en ekstra tanke ved å være spesielt observant på skilting i arbeidsområder. La årets sommerdugnad være å smile til en trafikkdirigent og tydelig vise dem at vi setter pris på jobben de gjør!

De er i vegen for deg.

Ha en trafikksikker dag!

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen