Noen må jobbe midt i trafikken for skaffe oss bedre veier. Vis hensyn oppfordrer regionvegsjefen.
Noen må jobbe midt i trafikken for skaffe oss bedre veier. Vis hensyn oppfordrer regionvegsjefen. (Foto: Kjell Wold)

Hverdagshelter

Smil til en trafikkdirigent du møter på vei til feriestedet! Regionvegsjef Kjell Inge Davik oppfordrer oss til å vise hensyn og takknemlighet overfor dem som asfalterer, utbedrer og reparerer veiene vi ferdes på.

  • Vegarbeid
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kronikk av Kjell Inge Davik, Regionvegsjef Statens vegvesen Region sør.

Sommeren er her og vi trafikanter møter alle deler av vegnettet som blir vedlikeholdt. Det kan være nye strekninger som bygges ut, mindre utbedringer av vegnettet, nytt asfaltdekke eller forbedring av bruer og tunneler.

Tenker vi ofte over de som passer på vegnettet, hver dag – hele året?

Noen ganger opplever nok vi som trafikanter at det er skiltet arbeidsområde, og at det ser ut som lite skjer i området. Nedskilting av hastighet forekommer som oftest for å sikre en trygg arbeidsplass for entreprenørene.  De jobber ofte tett innpå trafikken.  En annen grunn kan være at det aktuelle vegarbeidsområdet ikke er ferdig, og dermed har et behov for lavere hastighet – også når det ikke pågår fysiske arbeider.  Da er det av hensyn til trafikksikkerhet for deg og meg.  Vi gjør vårt beste for å sikre at vi som trafikanter blir ivaretatt på en best mulig måte.

La årets sommerdugnad være å smile til en trafikkdirigent og tydelig vise dem at vi setter pris på jobben de gjør!

Norge er best i verden i forhold til trafikksikkerhet, og det er mange faktorer som gjør at det er slik. En faktor er et godt og presist drift og vedlikeholdsarbeid.  Det er alltid moro og stas å åpne nye veger.  Taler, snorklipping, heder og ære.  Men tenker vi ofte over de som passer på vegnettet, hver dag – hele året?  De gjør jo også jobben sin, men aldri med de samme seremoniene. Aldri.  Det er mine hverdagshelter!

Regionvegsjef Davik. Foto: Jo Vegard Aardal

Statens vegvesen og entreprenørene gjør en svært viktig jobb for å holde vårt vegnett oppe, og sikre at vegene er trygge. Jeg pleier å kalle deres fag – det komplette vegfaget.  De skal kunne noe om alt i og rundt vegen.

Som for eksempel;

  • vegens oppbygging og hvordan vedlikeholde den
  • planter, vekstgrunnlag, ikke ønskede arter, siktsoner for god trafikksikkerhet og vedlikehold av grøntområder
  • meteorologi – hvordan blir været og hvordan utføre drift og vedlikeholdsarbeidet
  • geologi og geoteknikk for å være klar over rasområder og se tidlige signaler for å tilkalle eksperter og gjennomføre avbøtende tiltak
  • material- og maskinteknologi for å sikre at rett utstyr blir benyttet
  • kjemi for å sikre at f.eks vegsalt fungerer optimalt ved ulike temperaturer og forhold
  • trafikksikkerhet og skiltplaner for å se til at både vegarbeiderne og vi trafikanter er godt ivaretatt.
  • lokalkunnskap er viktig i alle områder fra Nordkapp i nord til Lindenes i sør.

Norge er best i verden i forhold til trafikksikkerhet, og det er mange faktorer som gjør at det er slik.

Jeg heier virkelig på disse hverdagsheltene og kanskje vi alle som ferdes på veien skal ofre dem en ekstra tanke ved å være spesielt observant på skilting i arbeidsområder. La årets sommerdugnad være å smile til en trafikkdirigent og tydelig vise dem at vi setter pris på jobben de gjør!

De er i vegen for deg.

Ha en trafikksikker dag!

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen