Hvem blir Norges smarteste industribedrift?

Hvem blir Norges smarteste industribedrift?

For tredje år på rad skal Norsk Industri og Siemens kåre den bedriften i Norge som er best på produktivitet og konkurransekraft i konkurransen ”Norges smarteste industribedrift”.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Tøffe tider i oljebransjen, med tusenvis av kutt i arbeidsplasser, gjør Norge avhengig av flere ben å stå på. Derfor trenger vi industriell omstillingsevne og konkurransekraft mer enn noen gang tidligere.

- Nettopp derfor ønsker vi å løfte frem de bedriftene som viser vei for fremtidens industriarbeidsplasser. På lang sikt er nemlig evnen til å skape økt produktivitet viktigere for vår velferd enn oljefondet, sier Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

[factbox id="1"]

Norge må reindustrialiseres

Tidligere denne måneden begynte regjeringen sitt arbeid med å utarbeide industrimeldingen som skal legges frem årsskifte 2016/2017. Næringsminister Monica Mæland understreket samtidig viktigheten av å reindustrialisere Norge.

- Arbeidsplassene vi mister i oljesektoren nå er ekstremt verdifulle, de bidrar med mellom åtte og ti millioner kroner hver i verdiskaping. De fleste arbeidsplasser bidrar med mye mindre, derfor må vi skape mange nye arbeidsplasser som gir skatteinntekter, uttalte Mæland.

Det er mulig, også i Norge

For å vise at det dette faktisk er mulig, selv i høykostlandet Norge, må vi lære av de som er best. Norsk Industri og Siemens vet at det finnes mange industribedrifter i Norge som ved smartere bruk av teknologi og ressurser forsterker sin konkurransekraft og øker sin produktivitet.

-Det er disse innovative og produktive selskapene vi jakter på i konkurransen, de smarteste av de smarte. Vi ønsker å vise omverdenen hva som er mulig å få til i Norge, sier konsernsjef og jurymedlem Anne Marit Panengstuen i Siemens.

[factbox id="2"]

I konkurransen om overlevelse og vekst i industrien, vil bruk av digital teknologi og smarte løsninger som øker produktivitet og kvalitet bli avgjørende. Jurymedlem Knut E. Sunde, direktør for bransje og næringspolitikk i Norsk Industri, mener Norge har den nødvendige kompetansen.

-Norske bedrifter besitter enorm kompetanse og er godt rustet for å ta steget videre inn i fremtidens industri. Vi ønsker å belønne de som tør å satse, og igjennom det sikrer verdiskapingen i Norge, sier Sunde.

Fra 74 til 14 sekunder

Under fjorårets konkurranse var det Raufoss-bedriften Hexagon Ragasco som stakk av med seieren. På ti år har de seksdoblet produksjonskapasiteten og redusert produksjonstiden per enhet fra 74 til 14 sekunder.

Kostnadskrav fra det globale markedet gjorde at selskapet var nødt til å ta grep. Ved å investere i nye teknologiske løsninger og gjøre store maskininvesteringer, økte de produksjonskapasiteten og effektiviteten. I dag har de en eksportandel på 95 prosent og er verdensledende i sitt marked.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen