Sotrasambandet har en antatt prosjektkostnad på 9,5 milliarder kroner.
Sotrasambandet har en antatt prosjektkostnad på 9,5 milliarder kroner. (Foto: Statens vegvesen)

– Hva ville dere gjort i min stol, spør Bettina Sandvin

Hun ber entreprenører gi Statens vegvesen innspill om konkurransegrunnlaget for den nye Sotraforbindelsen, som nå er et høyaktuelt prosjekt.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sotrasambandet blir en stor utfordring. Det er et av landets absolutt største samferdselsprosjekt med en antatt prosjektkostnad på 9,5 milliarder kroner.

Forutsetningen for et godt OPS-prosjekt er at entreprenøren vet hva han går til

Hva opplever markedet er utfordrende?

– Sotrasambandet består av mange krevende konstruksjoner, og det skal bygges i et tett befolket område med trafikkstrømmer som hele tiden må holdes oppe, påpeker Sandvin.

– Forutsetningen for et godt OPS-prosjekt er at entreprenøren vet hva han går til. Vi tror vi kan få innspill før vi lager ferdig konkurransegrunnlaget som bidrar til denne forutsigbarheten, legger hun til.

Statens vegvesen ønsker derfor å avholde separate møter med markedsaktører som kan ha interesse for konkurransen. Disse møtene avtales og holdes fra denne dato og fram til 1. mars 2018.

Fakta om Sotrasambandet:

Sotraforbindelsen omfatter 9 km firefeltsvei med ny Sotra bru på 875 meter, tre kortere bruer, fire tunneler og fire hovedkryss. Det skal også anlegges 14 km sykkelvei og lokalveinettet skal oppgraderes med bussfelt.

Møtene skal gi Statens vegvesen innspill om gjennomføringen av prosjektet, herunder særlig hva markedet opplever er utfordrende på følgende tema:

  • Gjennomføring av konkurransen om OPS-kontrakten
  • Gjennomføringen av prosjektet, herunder nødvendig byggetid
  • Trafikkavvikling i byggeperioden
  • Brotype for ny Sotrabro – hengebru eller skråstagbru
  • Risikoplassering
Bettina Sandvin, avdelingsdirektør i Vegdirektoratet vil ha innspill fra entreprenører om konkurransegrunnlaget for OPS-prosjektet Sotrasambandet. Bilde: Knut Opeide

De som kommer i slike møter skal ikke ha noen urimelig konkurransefordel dersom man senere deltar i konkurransen, i tråd med anskaffelsesforskriften § 12-2.  På et senere tidspunkt vil Statens vegvesen arrangere et eller flere åpne informasjonsmøter om prosjektet og OPS-kontrakten. Dette vil skje etter behandling i regjeringen.

Sotrasambandet

RV. 555 Sotrasambandet:

Veg: Rv. 555

Fase: Planfase

Kommuner: Bergen, Fjell

Fylke: Hordaland

Sotrasambandet skal sikre langsiktige gode og trygge kommunikasjonstilhøve for alle trafikkantgrupper og legge grunnlag for vidare vekst og regional utvikling.

Kollektivtrafikken skal sikrast minst like god framkomst som biltrafikken og ha høg transportstandard for dei reisande. Det skal etablerast eit attraktivt og trygt gang-/sykkeltilbod mellom Sotra og Bergen.

 

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen