Hva vi kan lære av OSSA kontraktsbrudd

Hva vi kan lære av OSSA kontraktsbrudd

Kontraktsbruddet med OSSA tidligere i april satte E6-prosjektet ett år tilbake. Vi har snakket med Statens Vegvesen for å finne ut hva som egentlig gikk galt og hva vi kan lære av det.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

OSSA møtte utfordringer i Norge

[factbox id="1"]

Prosjektleder i Statens vegvesen, Gudmund Løvli, sier de ved årsskifte begynte å få en dårlig følelse av fremdriften på E6 Langslett-Sørkjosen. Den spanske entreprenøren OSSA hadde kommet sent i gang med prosjektet etter tidskrevende dokumentprosesser.

- Det tok tid å få tak i de nødvendige godkjenningene i Norge og konvertere dokumenter fra spansk til norsk. Dette var mer tidskrevende enn OSSA hadde forutsett, sier Løvli til Samferdsel og Infrastruktur.

Det finnes heller ingen krav på dokumentasjon av type utstyr entreprenøren bruker. OSSA viste seg å ha slitt, gammelt utstyr som ikke egnet seg som best under norske forhold. Dette skapte mye havari og ytterlige forsinkelser.

I tillegg til dette hadde OSSA også forventet en mer norsk arbeidskraft enn det de fikk tak i.

- De utlyste arbeidere i Norge og fikk ikke den responsen de hadde forventet, forklarer Løvli.

Tar med seg erfaringer

Løvli mener kontraktsbruddet med OSSA kan bidra til nyttige erfaringer med utalandske aktører.

- Ved bruk av firmaer vi har liten kjennskap til kan vi bruke ekstra tid på referanse- og bakgrunnssjekk, uten å diskriminere. Norske aktører har vi ofte en bedre oversikt over, noen som gjør prosessen enklere og mer effektiv, mener han.

Prosjektleder i Statens vegvesen Bettina Sandvin, mener det alltid vil være en risiko ved valg av aktører. Alle konkurrerer om prosjekter på lik linje og under samme vilkår. Dokumentasjon på tilsvarende arbeid, kompetanse og økonomi er kvalifikasjonskrav som stilles for de aktuelle aktørene.

- Vi skiller ikke mellom norske og utenlandske aktører. Vi vurderer tilbudene basert på kompetanse og deretter pris. Kontraktsbrudd opplever vi heldigvis sjeldent. Bruddet med OSSA vil ikke ha noen store forandringer på hvordan vi arbeider, men vi jobber kontinuerlig med å utvikle kvalifikasjonskravene, avslutter Sandvin til Samferdsel og Infrastruktur.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen