Hurtig skyprosjektering i sanntid

Hurtig skyprosjektering i sanntid

Samferdselsaktørene er opptatt av kompetanseheving da BIM-modellering ikke er like utbredt som i byggenæringen . -Jeg tror det er viktig at alle interessenter får et eierskap til prosjektet , og det får de med denne type prosjektering, sier prosjektleder i Vianova, Patrick McGloin .

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

BIM-brukere fra flere ulike samferdselsaktører ble satt sammen i en faggruppering som i løpet av få timer hurtigprosjekterte en rundt 20 km lang E39-strekning på Haugalandet. Prosjektet dekket mer spesifikt et område som strakte seg mellom et kryss på Førde og en avkjøring
ved Haugesund.

- Dette brukermøtet i regi Vianova Systems samlet infrastruktureksperter fra både konsulentbransjen og Statens vegvesen. Gjennom BIM-modellen kunne vi jobbe simultant og redusere antallet tidkrevende filutvekslinger og utelukke mulige feilversjoner. For øvrig er det en misforståelse at man må helt ned på detaljnivå hele tiden. BIM-modellering er intelligent bruk av informasjon og poenget er å etablere en helhetlig prosess. Det går også ut på å integrere flere beslutningstakere og involvere samfunnet ved eksempelvis å få politikere til å benytte BIM. Systemet er svært intuitivt, så det er lett å sette seg inn i og informasjonen vil med ett være tilgjengelig hvor enn man måtte befinne deg, påpeker Patrick McGloin, prosjektleder i Vianova.

Modell på timen

Møtet begynte med en overordnet kartlegging. Tanken er at verktøyene skal kunne bidra til å bedre arbeidsflyten på tvers av fagfelt da man kan inkludere alle i BIM-modellene. Deltagerne startet opp fra scratch med penn og papir, og endte med et forslag til trasé.

- Det tok kun en time før vi genererte en felles modell i skyen. Underveis hadde alle mulighet til å følge med på hvordan denne modellen kontinuerlig ble oppdatert i sanntid ved hjelp av projektor og storskjerm. Prosessen ble derfor meget dynamisk. Mange ideer, argumenter og forskjellige fagperspektiver blir komprimert i en modell, og dermed får de som er med i prosessen en bedre forståelse av prosjektet. I disse modellene finner en all nødvendig informasjon om hvorfor man har tatt ulike valg. Brukerne får eksempelvis innsikt i hvorfor en spesifikk trasé er valgt fremfor alternativene. Jeg tror det er viktig at alle interessenter får et eierskap til prosjektet, og det får de med denne type prosjektering, mener McGloin.

Denne type modellering er vanligere innen bygg enn for samferdselssektoren. Bransjen er derfor opptatt av å heve kompetansen til brukerne.

- Samferdelssektoren skiller seg ved at det er mye større datamengder som skal behandles. En annen forskjell er at bygg gjerne jobber i lokale koordinatsystemer, mens for infrastruktur er man nødt til å kjenne relevante koordinater, slik at man kan forholde seg til annen geografisk informasjon. Man må også kunne benytte millioner av laserpunkter i modellen. Har man ikke riktig informasjon så kan det gå riktig galt, for eksempel må jordens krumning tas hensyn til på lengre strekninger og fjordkryssinger, understreker han.

Klare økonomiske besparelser

Vianova har ligget i front innen bruk av 3D-modellering for samferdsel i de nordiske landene siden de startet utviklingen for rundt 15 år siden.

- Vårt ferskeste tilskudd er deling i nettskyen, det vil si at vi har et servertilbud som gjør at kapasiteten er bedre samt at samarbeidsprosessen går enda smidigere i sanntid, opplyser han.

Vianovas prosjektleder mener Norge ligger i forkant innen digitale løsninger i prosjekteringsfasen grunnet blant annet standardiseringinitiativ. De har videre demonstrert at det er potensial for kostnadsbesparelser når toneangivende virksomheter tilrettelegger for slike prosjekter.

- Aktørene her til lands tilpasser seg raskt. Det har Vianova merket med den stadig økende interessen vi opplever fra aktører involvert i offentlige prosjekter, og vi er nå ledende på disse BIM-løsningene i Norden samt i Benelux. Jeg tror ytterliger man har fått øynene litt ekstra opp for det her i Norge, da samferdselsprosjekter er veldig kostbare i denne regionen. Sammen med Statens vegvesen har Vianova dokumentert klare økonomiske besparelser ved bruk av slike planleggingsmetoder, hvor også alle tilknyttede tanker om vurderinger og avgjørelser er integrert. Kommunikasjonen lettes og man unngår systemkonflikter. BIM er en arbeidsprosess like mye som det er en programvare, forteller McGloin.

 

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen