Hundesnuter gir tryggere vegarbeid

Hundesnuter gir tryggere vegarbeid

Fire raske føtter, en logrende hale og en hypereffektiv snute leter etter sprengstoff.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Fire hundeførere og tre søkshunder har vært på jobb for Statens vegvesen E16 Bagn- Bjørgo. Innsatsen er et resultat av et samarbeid mellom Vegvesenet og Forsvarets forskningsinstitutt.

Fra Klosbøle til Bjørgo vil ny E16 følge gammel E16 på deler av strekningen. Det ble sprengt bort en del berg da europavegen ble bygd på midten av 1970-tallet. Med nye krav til frostsikring må det fjernes mer berg for å komme djupt nok ned når den nye vegen skal bygges.

Ved sprengningsarbeid i vegprosjekter hender det at noe av dynamitten ikke detonerer, og blir liggende igjen inni sprengningsmassene. Under senere anleggsarbeid er det derfor en risiko for å treffe på gammelt sprengstoff.

– Udetonert sprengstoff ligger trygt så lenge det ikke blir påvirket av blant annet anleggsarbeid som pigging, graving og rensk, sier prosjektleder Anne Brit Moen i Statens vegvesen, prosjekt Vestoppland.

Skanska varslet

Entreprenøren Skanska varslet Statens vegvesen etter at det ble funnet gammelt sprengstoff og gamle borehull i anleggsområdet 23. mai. Det førte til at Vegvesenet stanset arbeidet på en kortere strekning og blant annet tilkalte hjelp fra søkshundene.

En uke senere saumfarte søkshundene anleggsområdet effektivt på noen timer. To strekninger på omlag 150 meter ble undersøkt. Det er aktuelt å bruke dem mer.

– Hundene markerte for til sammen seks funn, sier Moen.

Vegvesenet har egne rutiner for hvordan de skal avdekke områder hvor det kan være gammelt sprengstoff og hvordan det skal fjernes og destrueres. Bruk av søkshunder er noe Statens vegvesen, Prosjektet Vestoppland gjør i tillegg.

– Vi er nok særlig årvåkne etter det tragiske dødsfallet ved Klosbøle i februar 2016, sier prosjektlederen.

Samarbeidet mellom Statens vegvesen og FFI er et pilotprosjekt. FFI har en egen avtale med Forsvaret om bruk av søkshunder i forbindelse med vegarbeid. Det var før det landsomfattende arbeidet med å rehabilitere tunneler at avtalen ble inngått sommeren 2016. I tillegg har fem vegprosjekter i Vegvesenet brukt søkshundene det siste året.

Frimerke og fotballbane

Rådgiver Vegar Falsten ved Forsvarets forskningsinstitutt var en av tre hundeførere som deltok i søket i Valdres. Hundeførerne brukte spesialtrente belgiske fårehunder som leter etter eksplosiver under bakken. Andre søkshunder er trent til å finne sprengstoff over bakken.

– Hvor god er egentlig luktesansen til en hund?

– Hvis du sammenligner lukteegenskapene til et menneske og en hund, har vi en luktesans på størrelse av et frimerke, mens luktesansen hundens er like stor som en fotballbane. Konkret kan søkshundene oppdage sprengstoff inntil halvannen meter nede i bakken. Dette avhenger av forholdene på stedet og andre faktorer, sier Falsten.

Han mener avtalen med Statens vegvesen er nyttig både for Forsvaret og vegvesenet.

– Samarbeidet gir hundene god trening i å søke etter eksplosiver, samtidig som det øker tryggheten for vegarbeiderne, sier han.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen