Huddig lanserer unik fullhybridteknologi

Huddig lanserer unik fullhybridteknologi

Tigon Technology er en fullhybridteknologi, som kombinerer diesel- og eldrift for å generere og regenere energi. Teknologien er unik for anleggsmaskiner. Teknologien gir maskinen lavere drivstoffforbruk, mer effekt, redusert støy, og en mer miljøvennlig arbeidsmåte. 

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Tigon Technology er et resultat av flere års utvikling i nært samarbeid med komponentleverandører i verdensklassen. Det unike med Tigon Technology er ikke de enkelte komponentene med måten vi kombinerer og styrer de gjennom vårt styresystem, sier Daniel Åkerström, utviklingssjef for Tigon Technology på Huddig AB.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen