Høyt konfliktnivå i anleggsbransjen

Høyt konfliktnivå i anleggsbransjen

MEF har forslag til tiltak for å få ned konfliktnivået mellom byggherrer og entreprenører.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

MEF har fått en rekke tilbakemeldinger fra entreprenører som beskriver konfliktnivået som høyt. Samlet omtvistet beløp mellom Statens vegvesen og leverandørleddet er anslått å være i milliardklassen. MEF mener både byggherrene og entreprenørene må ta grep for å redusere antallet tvister og konflikter.

[factbox id="1"]

– Det er et for høyt konfliktnivå mellom Statens vegvesen og entreprenørene. Hadde man klart å løse disse konfliktene på en bedre måte kunne man brukt de beste folkene i aktiv produksjon, og ikke i konflikter, sier administrerende direktør Trond Johannesen i et intervju med NRK.

Anbefalte tiltak for å få ned konfliktnivået:

  • Prosjekteringen og planleggingen av store veianlegg må bli bedre.
  • Kompetansen knyttet til kontraktsforståelse og prosjektbeskrivelse må heves blant prosjektlederne.
  • Hvis partene ikke kommer til enighet bør tvisten løftes opp til et konfliktløsningsråd. Alternativt at den enkelte part krever oppmannsavgjørelse.
  • Kompetansen blant entreprenørene knyttet til kontraktsforståelse og prosesskode kan styrkes. MEF som bransjeorganisasjon har her et ansvar for å tilby gode og oppdaterte kurs.

Se video og les mer på NRKs nettsider.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen