Høyt konfliktnivå i anleggsbransjen

Høyt konfliktnivå i anleggsbransjen

MEF har forslag til tiltak for å få ned konfliktnivået mellom byggherrer og entreprenører.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

MEF har fått en rekke tilbakemeldinger fra entreprenører som beskriver konfliktnivået som høyt. Samlet omtvistet beløp mellom Statens vegvesen og leverandørleddet er anslått å være i milliardklassen. MEF mener både byggherrene og entreprenørene må ta grep for å redusere antallet tvister og konflikter.

[factbox id="1"]

– Det er et for høyt konfliktnivå mellom Statens vegvesen og entreprenørene. Hadde man klart å løse disse konfliktene på en bedre måte kunne man brukt de beste folkene i aktiv produksjon, og ikke i konflikter, sier administrerende direktør Trond Johannesen i et intervju med NRK.

Anbefalte tiltak for å få ned konfliktnivået:

  • Prosjekteringen og planleggingen av store veianlegg må bli bedre.
  • Kompetansen knyttet til kontraktsforståelse og prosjektbeskrivelse må heves blant prosjektlederne.
  • Hvis partene ikke kommer til enighet bør tvisten løftes opp til et konfliktløsningsråd. Alternativt at den enkelte part krever oppmannsavgjørelse.
  • Kompetansen blant entreprenørene knyttet til kontraktsforståelse og prosesskode kan styrkes. MEF som bransjeorganisasjon har her et ansvar for å tilby gode og oppdaterte kurs.

Se video og les mer på NRKs nettsider.

Til toppen