Godstog mot Trondheim på veg inn til Lindeberg stasjon på Hovedbanen nord. Banen er enkeltsporet og går parallelt med Gardermobanen.
Godstog mot Trondheim på veg inn til Lindeberg stasjon på Hovedbanen nord. Banen er enkeltsporet og går parallelt med Gardermobanen. (Foto: Njål Svingheim)

Hovedbanen Nord skal utredes

Jernbanedirektoratet skal nå lage en KVU (konseptvalgutredning) for Hovedbanen Nord, det vil si strekningen Lillestrøm – Eidsvoll. Strekningen er allerede i dag erklært overbelastet i deler av døgnet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Hovedbanen Nord er enkeltsporet og går med unntak av svingen rundt om Frogner stasjon i hovedsak parallelt med Gardermobanen. Alle godstog retning Trondheim bruker Hovedbanen og også drivstofftogene til/fra Gardermoen bruker samme strekning sør for Langeland ved Jessheim. Hovedbanen har også timesfrekvens sør for Dal på linje L13, en linje som har halvtimesavganger i rushtiden. Hovedbanen Nord er erklært overbelastet i tidsrommet mellom klokken 18 og 23.30.

Det er behov for plass til flere godstog på strekningen og også Avinor har signalisert behov for flere flydrivstofftog til Gardermoen. I tillegg er det stor befolkningsvekst og vekst i arbeidsplasser på Nordre Romerike, noe som tilsier vekst også i persontrafikken. Det er ikke kapasitet til dette på dagens bane.

Samferdsesdepartementet har derfor nå gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å lage en konseptvalgutredning for strekningen. Utredningen skal både gi et grunnlag for å vurdere om og når det er nødvendig med tiltak på Hovedbanen, eller om det kan finnes andre tiltak som kan løse samfunnets behov. Arbeidet skal videre ses i sammenheng med den pågående utredningen for Kongsvingerbanen, samt forholdet til Gardermobanen og banesystemene i Oslo.

Leder for regional samhandling i Oslo og Akershus Paul Runnestø sier Jernbanedirektoratet også har et godt grunnlag å ta inn i dette arbeidet i form av tidligere utredninger av strekningen.

– Vi har ønsket oss en avklaring på hva som bør gjøres på strekningen da den har svært tett trafikk.

– Nå får vi se hva utredningsarbeidet gir, sier Runnestø.

Jernbanedirektoratet skal innen 1.mai ha klar en prosjektplan for utredningen. Der vil det også bli redegjort for lokal og regional involvering i arbeidet.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen