Høster frukter etter ti års internasjonalt samarbeid om EasyGo

Høster frukter etter ti års internasjonalt samarbeid om EasyGo

Da Svinesundbrua ble bygget mellom Norge og Sverige kom ideen til EasyGo-samarbeidet: ett bombetalingssystem der bilistene kunne bruke samme bombrikke og betalingssystem i Norge, Sverige og Danmark.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Europa banker på døren og vil delta i et vellykket bompengesamarbeid der Norge har vært en viktig drivkraft.

EasyGo, bompengesamarbeidet mellom Danmark, Sverige og Norge, startet opp i 2007. Målet var å få til et system som gjorde det mulig for bilistene å kjøre gjennom alle bomstasjoner i de tre landene uten å stoppe. Etter at Østerrike ble med, melder nå flere andre europeiske land sin interesse.

Smart avgjørelse til rett tid

Ideen til samarbeidet kom da Svinesundbrua mellom Norge og Sverige ble bygget.

– Vi lurte på hvordan vi kunne få til et grenseoverskridende system der bilistene kunne benytte seg av samme bombrikke og betalingssystem gjennom alle tre land, forteller Fritjof Dypveit i Statens vegvesen. Han har vært med i EasyGo-samarbeidet helt fra starten.

[factbox id="1"]

Samarbeid på tvers av landegrenser, såkalt interoperabilitet, var allerede på dagsorden i Europa da ideen ble luftet i 2003, men var kun på tankestadiet. Oppstarten på et skandinavisk samarbeid viste seg å være en smart avgjørelse til rett tid.

Brukte det norske systemet

-Det norske betalingssystemet for bompasseringer, som allerede var godt etablert i 2003, dannet grunnlaget for arbeidet med å samkjøre systemene, forteller Dypveit.

Det tok fire år før de tekniske, økonomiske og juridiske systemene var tilpasset hverandre og utvekslingen av passeringsinformasjon kunne starte opp i 2007.

-Kort tid etter kontaktet østerrikerne oss. De så at samarbeidet var blitt en suksess, spesielt når det gjaldt å få til raskere og enklere passering av tungtransport mellom landene, forteller Dypveit.

Østerrikerne ble med i samarbeidet i 2009.

Et felles system – en regning

Alle transaksjoner fra bompengeanlegg i de ulike landene går nå igjennom et felles system. Det gjør at bilistene får èn regning fra det selskapet som de har avtale med, uavhengig av hvor de har kjørt. Bruker de EasyGo+ – brikke, som utstedes av den danske operatøren BroBizz, kan de kjøre gjennom alle de fire landene. Norske bilister som kun kjører gjennom de tre skandinaviske landene, kan bruke AutoPASS-brikken for alle bompasseringene.

-Vi diskuterer nå med flere andre europeiske land om å utvide EasyGo-samarbeidet, opplyser Mogens Hansen, styreleder i EasyGo i en pressemelding.

DRONER/21. januar 2019

Norsk Dronesenter etablert

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving. Les hele saken

BOMPENGER/18. januar 2019

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. -De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag 1 milliard årlig. Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Les hele saken

VEG/17. januar 2019

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

– Nye Veier vart etablert for å bygge vegar i Noreg på ein betre og meir effektiv måte slik at vi får meir veg for pengane. Selskapet har så langt levert gode resultat. Regjeringa ønsker no å gje selskapet ansvaret for å bygge ut tre nye vegstrekningar. Eg har stor tru på at Nye Veier vil bygge ut desse strekningane på ein rask og kostnadseffektiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen