Holtet base.
Holtet base. (Illustrasjon: Sporveien)

Holtet base og Grefsen verksted - en del av Fremtidens byreise

Ny trikkebase på Holtet skal ta imot 43 av Oslos nye trikker. Arbeidet pågår fra mars 2018 og skal ferdigstilles i første kvartal av 2020. Prosjekteier er Sporveien AS.

  • Trikk
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Holtet trikkebase har en sentral plass i den planlagte fornyelsen av trikken i Oslo. Holtet trikkebase er en av to oppstillingsområder for sporvogner i Oslo og den planlagte rehabiliteringen vil gi en langt mer effektiv, tidsmessig, estetisk og moderne utnyttelse av det eksisterende området. 43 av de 87 nye trikkene, som vil være lange leddvogner, planlegges mottatt på Holtet base i årene 2020 - 2024.

Utviklingen av Holtet base og Grefsen verksted må derfor sees på som en integrert del av det samlede arbeid med fornyelse av trikkebyen Oslo og som en integrert del av Trikkeprogrammetog Samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastrukturen. Helheten ivaretas gjennom det som har fått overskriften Fremtidens byreise.

Tar imot de nye trikkene fra 2020

For å kunne ta imot de nye trikkene skal Holtet base bygges om med nye oppstillingsspor, opprustet bygningsmasse og ivaretagelse av verneverdig arkitektur.

Rehabiliteringen av verksted og vognhallsområde representerer avslutningen av oppgraderingen av Ekebergbanen som har pågått siden 2010. Parsellen forbi Holtet base er den siste, med unntak av strekningen mellom Ekebergparken og Oslo Hospital.

Både basen på Holtet og Grefsen må bygges om for å kunne ta imot de nye trikkene som kommer fra 2020. Trikkens hovedverksted og vognhall ligger på Grefsen, mens det på Holtet hovedsaklig utføres vedlikehold i tillegg til vognbehandling og nattparkering.

Bygningene på sporområdet på Holtet er tegnet av arkitekt Erik Waldemar Glosimodt. Samme mann tegnet også de karakteristiske, og i dag vernede, leskurene langs linjen til Ekebergbanen.

Holtet vognhall ble bygget for å ta imot de fem første trikkene til det den gang nystartede selskapet AS Ekebergbanen, og konseptet var at man ønsket et helhetlig uttrykk for hele linjen. Da plassen krevet det ble anlegget utvidet med et nybygg.

Til toppen