– Hold avstand til Glomma nedenfor Hanestad
(Foto: NVE)

– Hold avstand til Glomma nedenfor Hanestad

NVE bistår politiet og Bane NOR i områdene ved Hanestad som er oversvømt på grunn av isproppen i Glomma.

  • flom
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Det er is ned til Rena. Folk nedenfor isproppen nord for Hanestad bør holde avstand til Glomma. Hvis proppen løsner, kan det bli mye vann nedover elva, sier fungerende regionsjef i NVE Region Øst, Paul Christen Røhr.

Avtakende vannføring i Glomma utover kvelden

Kjøligere vær gjør at vannføringen i Glomma vil minke i løpet av kvelden og natten, når snøsmeltingen avtar.

– Prognosene våre viser at vannføringen vil avta når temperaturen synker utover kvelden og natten. Det er også meldt kjøligere vær mandag, sier vakthavende hydrolog ved NVEs flomvarsling, Ingeborg Kleivane Krøgli.

  Foto: NVE

Det er ventet litt nedbør, men i så små mengder at vannføringen i Glomma i liten grad påvirkes.

NVE har vært i kontakt med Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB), som opplyser at de tapper minimalt med vatn fra reguleringa oppstrøms isproppen ved Hanestad. Høyegga-overføringa som kjører vann fra  Glomma og over til Renavassdraget, går for fullt.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen