- Historisk vindkraftsatsing i Trøndelag

- Historisk vindkraftsatsing i Trøndelag

Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power DA har besluttet å bygge Europas største landbaserte vindkraftprosjekt i Trøndelag.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– En historisk dag for fornybarnæringen, sier Sigrid Hjørnegård i Energi Norge.

Seks vindparker

Prosjektet omfatter til sammen seks vindparker som skal bygges på Fosen-halvøya, Hitra og i Snillfjord. Investeringen beløper seg til rundt 11 milliarder kroner, og vil gi en årlig produksjon på 3,4 TWh (milliarder kilowattimer) fornybar energi. Byggingen starter allerede i år og skal være ferdigstilt i 2020.

[factbox id="1"]

– Dette er en av de største fornybarinvesteringene i Norge noensinne. Nå øker Norges andel av sertifikatene i det norsk-svenske støttesystemet, noe Energi Norge har jobbet for i en årrekke. Prosjektet utløser betydelig industriaktivitet og vil få store positive ringvirkninger i Midt-Norge. Det er bra for omstilling av økonomien i en krevende tid for landet, fastslår Sigrid Hjørnegård, direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge.

Styrker forsyningssikkerhet

Utbyggingen styrker også forsyningssikkerheten i Midt-Norge som har vært et underskuddsområde for kraft i mange år. God tilgang på fornybar energi muliggjør nye industriprosjekter og arbeidsplasser.

– Fosen-prosjektet er også et viktig bidrag til det grønne skiftet frem mot 2030, hvor vi må kutte drastisk i bruken av fossil energi. Nå må myndigheter og næringsliv gå sammen om å ta den fornybare kraften i bruk innenfor transport, industri, petroleumsvirksomhet og oppvarming av bygg, understreker Hjørnegård.

ANLEGGSARBEID/17. august 2018

Unik erfaringsdeling for bedre sikkerhet i anleggsbransjen

Sjefen i Nye Veier har samlet toppdirektørene fra Veidekke og BetonmastHæhre til felles sikkerhetsbefaring og erfaringsdeling på utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv. Et uvanlig, men nyttig, tiltak for å bedre sikkerhet i anleggsbransjen. Les hele saken

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

INTERCITY/17. august 2018

InterCity gjennom Hamar: Bruløsning tatt ut av det vestre traséalternativet

- Alternativet med bru over Hamarbukta vil gi svært store ulemper i Hamar by. Vi anser det derfor ikke som realistisk å bygge Dovrebanen med en slik løsning. Da er det heller ingen grunn til å bruke tid og penger på å planlegge denne løsningen videre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen