Historisk norsk trikkesatsing

Historisk norsk trikkesatsing

Oslos innbyggere får nye trikker som skal trafikkere det fremtidige trikkenettet i Oslo. Bystyret i Oslo besluttet onsdag 16. desember at Sporveien Oslo AS skal kjøpe 87 nye trikker med en øvre kostnadsramme på 4 145 millioner kroner.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Dette er en beslutning for historiebøkene og en milepæl for satsingen på fremtidens kollektivtrafikk i hovedstaden. Med 87 nye trikker vil vi kunne levere mer kapasitet og enda høyere kvalitet til passasjerene, sier sporveissjef Cato Hellesjø.

- Trikken har lenge vært en viktig del av Oslos identitet. Men trikk handler om mer enn koselige blåtrikker. Med dette innkjøpet sørger vi for at trikken fortsetter å være et godt alternativ for reisende, med en viktig plass ifremtidens klimahovedstad, sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

I dag har Oslo en trikkeflåte på 72 trikker. Flåten består av trikker fra to ulike årganger, SL 79 som hadde leveransestart i 1979 og SL 95 som hadde leveransestart i 1995.

Sporveien skal anskaffe de nye trikkene

Oslo kommune ved byråd for miljø og samferdsel ga Sporveien ansvar for å gjennomføre anskaffelsen av nye trikker i en generalforsamling 25. september 2015. Vedtaket i bystyret om en innkjøpsramme på 4 145 millioner sikrer at det nå også er satt av økonomiske midler til gjennomføringen av kjøpet. Sporveien gjennomfører arbeidet med anskaffelsen av nye trikker i samarbeid med Ruter, Bymiljøetaten og Oslo Vognselskap.

Sporveien er allerede i gang med anskaffelsesprosessen. Anskaffelsen av nye trikker er en del av Sporveiens investeringsprogram for trikk. Programmet er organisert i tre prosjekter. Et for selve anskaffelsen av de 87 trikkene, et baseprosjekt som skal sikre verkstedkapasitet og oppstillingsplasser for trikkene og et infrastrukturprosjekt som skal legge til rette for at det er ny og moderne skinnegang der trikkene skal gå i rute. Den første av de nye trikkene skal etter planen være på plass 2019/2020.

- For oss i Sporveien er det en  tillitserklæring at vi har fått ansvaret for kjøpet av de nye trikkene. Gjennom dette skal vi bidra til at Oslo blir en foregangsby for fremtidsrettet og miljøvennlig persontrafikk. Og ikke minst, dette vil gjøre det enda bedre å leve og bo i hovedstaden vår, sier sporveissjef Cato Hellesjø.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen