Historisk norsk trikkesatsing

Historisk norsk trikkesatsing

Oslos innbyggere får nye trikker som skal trafikkere det fremtidige trikkenettet i Oslo. Bystyret i Oslo besluttet onsdag 16. desember at Sporveien Oslo AS skal kjøpe 87 nye trikker med en øvre kostnadsramme på 4 145 millioner kroner.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Dette er en beslutning for historiebøkene og en milepæl for satsingen på fremtidens kollektivtrafikk i hovedstaden. Med 87 nye trikker vil vi kunne levere mer kapasitet og enda høyere kvalitet til passasjerene, sier sporveissjef Cato Hellesjø.

- Trikken har lenge vært en viktig del av Oslos identitet. Men trikk handler om mer enn koselige blåtrikker. Med dette innkjøpet sørger vi for at trikken fortsetter å være et godt alternativ for reisende, med en viktig plass ifremtidens klimahovedstad, sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

I dag har Oslo en trikkeflåte på 72 trikker. Flåten består av trikker fra to ulike årganger, SL 79 som hadde leveransestart i 1979 og SL 95 som hadde leveransestart i 1995.

Sporveien skal anskaffe de nye trikkene

Oslo kommune ved byråd for miljø og samferdsel ga Sporveien ansvar for å gjennomføre anskaffelsen av nye trikker i en generalforsamling 25. september 2015. Vedtaket i bystyret om en innkjøpsramme på 4 145 millioner sikrer at det nå også er satt av økonomiske midler til gjennomføringen av kjøpet. Sporveien gjennomfører arbeidet med anskaffelsen av nye trikker i samarbeid med Ruter, Bymiljøetaten og Oslo Vognselskap.

Sporveien er allerede i gang med anskaffelsesprosessen. Anskaffelsen av nye trikker er en del av Sporveiens investeringsprogram for trikk. Programmet er organisert i tre prosjekter. Et for selve anskaffelsen av de 87 trikkene, et baseprosjekt som skal sikre verkstedkapasitet og oppstillingsplasser for trikkene og et infrastrukturprosjekt som skal legge til rette for at det er ny og moderne skinnegang der trikkene skal gå i rute. Den første av de nye trikkene skal etter planen være på plass 2019/2020.

- For oss i Sporveien er det en  tillitserklæring at vi har fått ansvaret for kjøpet av de nye trikkene. Gjennom dette skal vi bidra til at Oslo blir en foregangsby for fremtidsrettet og miljøvennlig persontrafikk. Og ikke minst, dette vil gjøre det enda bedre å leve og bo i hovedstaden vår, sier sporveissjef Cato Hellesjø.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen