Historisk norsk trikkesatsing

Historisk norsk trikkesatsing

Oslos innbyggere får nye trikker som skal trafikkere det fremtidige trikkenettet i Oslo. Bystyret i Oslo besluttet onsdag 16. desember at Sporveien Oslo AS skal kjøpe 87 nye trikker med en øvre kostnadsramme på 4 145 millioner kroner.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Dette er en beslutning for historiebøkene og en milepæl for satsingen på fremtidens kollektivtrafikk i hovedstaden. Med 87 nye trikker vil vi kunne levere mer kapasitet og enda høyere kvalitet til passasjerene, sier sporveissjef Cato Hellesjø.

- Trikken har lenge vært en viktig del av Oslos identitet. Men trikk handler om mer enn koselige blåtrikker. Med dette innkjøpet sørger vi for at trikken fortsetter å være et godt alternativ for reisende, med en viktig plass ifremtidens klimahovedstad, sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

I dag har Oslo en trikkeflåte på 72 trikker. Flåten består av trikker fra to ulike årganger, SL 79 som hadde leveransestart i 1979 og SL 95 som hadde leveransestart i 1995.

Sporveien skal anskaffe de nye trikkene

Oslo kommune ved byråd for miljø og samferdsel ga Sporveien ansvar for å gjennomføre anskaffelsen av nye trikker i en generalforsamling 25. september 2015. Vedtaket i bystyret om en innkjøpsramme på 4 145 millioner sikrer at det nå også er satt av økonomiske midler til gjennomføringen av kjøpet. Sporveien gjennomfører arbeidet med anskaffelsen av nye trikker i samarbeid med Ruter, Bymiljøetaten og Oslo Vognselskap.

Sporveien er allerede i gang med anskaffelsesprosessen. Anskaffelsen av nye trikker er en del av Sporveiens investeringsprogram for trikk. Programmet er organisert i tre prosjekter. Et for selve anskaffelsen av de 87 trikkene, et baseprosjekt som skal sikre verkstedkapasitet og oppstillingsplasser for trikkene og et infrastrukturprosjekt som skal legge til rette for at det er ny og moderne skinnegang der trikkene skal gå i rute. Den første av de nye trikkene skal etter planen være på plass 2019/2020.

- For oss i Sporveien er det en  tillitserklæring at vi har fått ansvaret for kjøpet av de nye trikkene. Gjennom dette skal vi bidra til at Oslo blir en foregangsby for fremtidsrettet og miljøvennlig persontrafikk. Og ikke minst, dette vil gjøre det enda bedre å leve og bo i hovedstaden vår, sier sporveissjef Cato Hellesjø.

GEOTEKNISK/23. februar 2018

Kalibreringsfri og tilt-kompenserende GNSS

Leica Geosystems har kommet med GS18 T, en kalibreringsfri tilt-kompenserende GNSS-antenne som ikke påvirkes av magnetisk forstyrrelser. – Med den nye roveren kommer du til på steder du ikke gjorde før, sier produktsjef Andreas Torsvik i Leica Geosystems AS. Les hele saken

Til toppen