Historisk jernbanesatsing

Historisk jernbanesatsing

De fire regjeringspartiene er i innspurten med forhandlingene om Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-29. På en pressekonferanse på Oslo S torsdag 2. mars ble noen av hovedtrekkene i planen lagt fram.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Nå presenterer vi noen viktige saker som partiene er enige om. Samtidig fortsetter vi arbeidet med planen, som vi tar sikte på å legge fram ved påsketider, opplyste statsminister Erna Solberg (H).

[factbox id="1"]

- Det er ikke tilfeldig at vi er her på Oslo S. Den nye transportplanen innebærer et kraftig løft for jernbanen, sa statsministeren.

45 prosent av investeringene

Den totale rammen på Nasjonal transportplan (NTP) er på 928,7 milliarder kroner, og nær 35 prosent eller drøyt 320 milliarder kroner satt av til jernbaneformål. Jernbanen får hele 45 prosent av investeringskostnadene i planen.

- Dette blir det største løftet siden byggingen av Bergensbanen og tidenes grønneste og mest fremtidsrettede NTP, sa Venstres leder Trine Skei Grande.

Den største NTP-nyheten er oppstart av arbeidet med ny jernbanetunnel gjennom Oslo: – Dagens tunnel er en stor flaskehals, og en utvidelse er nøkkelen til å forbedre togtilbudet for hele resten av landet, sa Skei Grande.

Gledelig

- For oss var det en glede å høre det som ble sagt her i dag om satsing på jernbane, og vi vil gjøre vårt for å oppfylle de samfunnsmålene som fastsettes gjennom prosessen med Nasjonal transportplan, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

Nasjonal transportplan (NTP) er statens plan for hvilke samferdselsprosjekter det skal satses på over en tolvårsperiode. Det blir laget en ny NTP hvert fjerde år. Det er regjeringen som lager planen og legger den frem som en stortingsmelding. NTP 2018–2029 skal etter planen behandles i Stortinget til sommeren.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen