Historisk jernbanesatsing

Historisk jernbanesatsing

De fire regjeringspartiene er i innspurten med forhandlingene om Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-29. På en pressekonferanse på Oslo S torsdag 2. mars ble noen av hovedtrekkene i planen lagt fram.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Nå presenterer vi noen viktige saker som partiene er enige om. Samtidig fortsetter vi arbeidet med planen, som vi tar sikte på å legge fram ved påsketider, opplyste statsminister Erna Solberg (H).

[factbox id="1"]

- Det er ikke tilfeldig at vi er her på Oslo S. Den nye transportplanen innebærer et kraftig løft for jernbanen, sa statsministeren.

45 prosent av investeringene

Den totale rammen på Nasjonal transportplan (NTP) er på 928,7 milliarder kroner, og nær 35 prosent eller drøyt 320 milliarder kroner satt av til jernbaneformål. Jernbanen får hele 45 prosent av investeringskostnadene i planen.

- Dette blir det største løftet siden byggingen av Bergensbanen og tidenes grønneste og mest fremtidsrettede NTP, sa Venstres leder Trine Skei Grande.

Den største NTP-nyheten er oppstart av arbeidet med ny jernbanetunnel gjennom Oslo: – Dagens tunnel er en stor flaskehals, og en utvidelse er nøkkelen til å forbedre togtilbudet for hele resten av landet, sa Skei Grande.

Gledelig

- For oss var det en glede å høre det som ble sagt her i dag om satsing på jernbane, og vi vil gjøre vårt for å oppfylle de samfunnsmålene som fastsettes gjennom prosessen med Nasjonal transportplan, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

Nasjonal transportplan (NTP) er statens plan for hvilke samferdselsprosjekter det skal satses på over en tolvårsperiode. Det blir laget en ny NTP hvert fjerde år. Det er regjeringen som lager planen og legger den frem som en stortingsmelding. NTP 2018–2029 skal etter planen behandles i Stortinget til sommeren.

JURIDISK/25. mars 2019

Kontraktene må forståes og utvikles

– I en bransje hvor beløpene veldig fort blir store, er kontraktene uten tvil avgjørende viktig. De er viktige i andre bransjer også, men kanskje spesielt viktige i bygge- og anleggsbransjen. Kontraktene må forståes, og kanskje til og med utvikles, slik at de passer til den jobben som skal gjøres. Les hele saken

ASFALT/25. mars 2019

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

– Veidekke hadde et felles prosjekt med Shell Bitumen som startet på slutten av 1990-tallet , der fokus var å redusere miljøpåvirkningen fra produksjon av asfalt. I dette arbeidet ble WAM-Foam utviklet, hvor man oppnådd en  betydelig reduksjon i utslippet. Slik sett var Veidekke tidlig ute – og vi fortsetter vårt miljøfokus. Les hele saken

Til toppen