Historisk fornyelse av maskinparken

Historisk fornyelse av maskinparken

Statsråd Ketil Solvik-Olsen markerte i går fornyelsen av maskinparken i Jernbaneverket ved å døpe den første av 21 flerfaglige arbeidsmaskiner som kommer til Norge.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I løpet av ti år skal 30 ulike typer gamle maskiner erstattes med tre grunnmodeller.

- Dette er den største fornyelsen av maskinparken i Jernbaneverket på 20 år og styrker organisasjonen for fremtiden. Vi skal ikke bare anskaffe 21 nye maskiner. Totalt sett skal vi erstatte over 100 maskinsett med 70. Dette gjør at vi får færre, men desto mer effektiv maskiner i Jernbaneverket, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

[youtube id="7bfIEw3Vj4g"]

- For meg så handler denne markeringen om å vise at vedlikehold er viktig, ofte viktigere enn å bygge nytt. Vi må ta vare på det vi har. Det handler både om å forvalte kapitalen på en fornuftig måte og om å skape forutsigbarhet for folk flest, legger statsråden til.

- Det er viktig at de som faktisk skal gjøre jobben har gode maskiner og utstyr som fungerer når de har behov for dem. Vi ønsker mer standardisering av utstyret og et enklere system rundt logistikken.  Dette bidrar til at vi får mer igjen for pengene som investeres, slår Ketil Solvik-Olsen fast.

Store deler av eksisterende maskinpark er nedslitt

Jernbaneverket disponerer totalt 1 250 ulike typer skinnegående anleggsmaskiner, vogner, snøutstyr og hjulgående utstyr. Store deler av maskinparken er nedslitt. De utrangerte maskinene har i en årrekke skapt store utfordringer for den daglige driften av jernbanen i Norge.

– Det er gledelig at vi nå har fått levert de to første av våre nye fellesfaglige arbeidsmaskiner, som kan benyttes til vedlikehold av både spor og kontaktledning. Det er bestilt elleve av disse to-akslede arbeidsmaskinene og vi har opsjon på kjøp av ytterligere ti maskiner. Alle maskinene skal være levert innen 2019-2020, sier infrastrukturdirektør Gorm Frimannslund.

– De nye flerfaglige arbeidstogene er større, kan løfte mer og kjøre raskere. Vi får nye maskiner som kan gjøre mer enn i dag, og brukes til alle typer jobber. Oppgraderingen av maskinparken gjør at vi nå tar vi steget over i en ny tidsalder. Vi ønsker i størst mulig grad standardisering av motorer, drivlinjer, førermiljø og komponenter. Dette bidrar til mer effektiv bruk av resursene, lavere innkjøpspris og reduserte vedlikeholdsutgifter og service, fortsetter infrastrukturdirektør Gorm Frimannslund.

Kostnadene ved anskaffelsen av de 21 nye fellesfaglige arbeidsmaskinene er estimert til 470 millioner kroner. Jernbaneverket har utlyst anbud i forbindelse med anskaffelse av nye fireakslede arbeidsmaskiner, som kan benyttes som brann- og redningstog, målevogn og til inspeksjon av kjøreledning og spor. Avtaleinngåelse er forventet i starten av 2017.

Jernbaneverket har allerede fått levert fem store revisjonsvogner (LM7) for vedlikehold av kontaktledningsnettet og et vedlikeholdstog som er spesiallaget for arbeid på dobbeltsporet jernbane og i tuneller.

I inneværende NTP 2014-2023 er det planlagt med en fornyelse av skinnegående arbeidsmaskiner på 2 200 millioner kroner, med et snitt de fire første årene på 170 millioner kroner og deretter et årlig snitt på 250 millioner kroner.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen