Historisk byvekstavtale signert

Historisk byvekstavtale signert

Kommunene på Nord-Jæren, fylkeskommunen og staten enige om en byvekstavtale som nå er signert og overlevert til regjeringen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Jeg takker alle for at vi i dag signerer en historisk byvekstavtale. Dere har bidratt til gode løsninger, selv om alle utfordringer ikke er løst, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen til ordførerne på Nord-Jæren.

– Staten går inn med betydelige midler i byvekstavtalen. Dette er en gjensidig forpliktende avtale både om transport og arealutvikling som bygger opp under nullvekstmålet, poengterte vegdirektøren.

Byvekstavtalen på Nord-Jæren er historisk fordi det ikke bare er tidenes første byvekstavtale på Nord-Jæren, det er også den første i landet.

Krevende og god prosess

Ordførerne uttrykte at forhandlingene om en byvekstavtale har vært krevende. Etter åtte forhandlingsmøter ble de til slutt enige om en avtale i mai, som ble signert torsdag 15. juni.

– Denne historiske dagen er starten på det vi skal få til; få flere til å reise kollektivt, sykle og gå. Vi har vært gjennom en krevende, men konstruktiv prosess og jeg er glad for at vi har hatt så god behandling i kommunene, sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø.

Styrker kollektiv og by

Byvekstavtalen skal være med på å finansiere viktige prosjekter i Bypakke Nord-Jæren, der blant annet Bussveien får halvparten av kostnadene dekket av staten. Pengene og avtalen skal også bidra til å styrke byutvikling, kollektivtrafikken, prosjekter for de som sykler og går, viktige veiprosjekter og god framkommelighet for næringstransporten.

Gjennom byvekstavtalen forplikter regionen seg til at framtidig utvikling av boliger og arbeidsplasser skal skje på en måte som styrker kollektivtilbudet og reduserer behovet for transport.

Fylkesordfører og ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg stilte alle for å underskrive avtalen med staten, som ble representert av statssekretær Jens Frølich Holte i Samferdselsdepartementet og Tore Leite i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Til toppen