Hercules Fundamentering skal gjøre fundamenteringsarbeidene på den 578 meter lange stålkassebrua over Beitstadsundet i Trøndelag.
Hercules Fundamentering skal gjøre fundamenteringsarbeidene på den 578 meter lange stålkassebrua over Beitstadsundet i Trøndelag. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Hercules gjør Fundamenteringsarbeidene til Beitstadsundbrua

Hercules Fundamentering skal på oppdrag for Sichuan Bridge and Road Group uføre fundamenteringsarbeidene i forbindelse med byggingen av Beitstadsundbrua i Trøndelag.

  • bru
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Etter planen starter Hercules opp fundamenteringsarbeidet i begynnelsen av mars og arbeidet vil pågå frem til august. 6 - 8 personer fra Hercules vil være involvert i arbeidet innerst i Beitstadsundet på grensen mellom Verran og Steinkjer kommune.

Arbeidet med å få på plass fundamenteringen gjøres fra en lekter. 

- Vi skal jobbe oss gjennom et nokså hardt morenelag før vi treffer fast fjell. Det blir en krevende oppgave, men vi har dyktige folk og riktig utstyr for å utføre jobben på en sikker og effektiv måte, sier prosjektleder for Hercules Region Midt, Kai Tiller.

Prosjektet er et viktig oppdrag for Hercules og viser nødvendig konkurransekraft og evne til å gjennomføre krevende prosjekter.

- Vi takker Sichuan Bridge and Road Group for tilliten de viser oss og gjør nå de siste forberedelsene før vi setter i gang i begynnelsen av mars, sier distriktssjef i Hercules Region Midt, Knut-Erik Eriksen.

Hercules Fundamentering AS er en del av NCC-konsernet, og et heleid datterselskap av Hercules Grundläggning AB i Sverige.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen