Her er avtalen om Oslopakke 3

Her er avtalen om Oslopakke 3

Etter krevende forhandlinger har partene i Oslopakke 3-samarbeidet blitt enige om en revidert avtale.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Vegdirektøren ledet forhandlingene

– Det har vært krevende å få det til, men den avtalen som nå er inngått er svært viktig for denne regionen, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen som har ledet forhandlingene om Oslopakke 3.

Det var Gustavsen som sammen med Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo og Anette Solli (H), fylkesordfører i Akershus, som presenterte avtalen i Oslo mandag formiddag.

– Jeg er glad for at Oslo og Akershus er enige om en revidert Oslopakke 3. Nå kan spaden settes i jorda for utbygging av den første strekningen på en ny E18 vestover, samtidig som vi fortsetter å planlegge E18 helt frem til Asker. Kollektivtilbudet får et betydelig og nødvendig løft, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Klima og miljø

– Vi har vært grunnleggende uenige om mange ting, men vi har også vært grunnleggende enige om mye, sa Lan Marie Nguyen Berg og viste blant annet til ønske fra partene om å bidra til et bedre klima og forbedring av miljøet for innbyggerne i Oslo og Akershus.

– Dette er en historisk dag for kollektiv- og sykkelsatsing i regionen, sa Anette Solli.

Det var søndag kveld at det ble enighet om en revidert Oslopakke 3-avtale. Partene uttaler at de er glade for å kunne legge frem en pakke som styrker kollektivtilbudet og satser på bærekraftige løsninger for regionen, og legger til rette for god by- og stedsutvikling.

Kollektivsatsinger

Viktige kollektivsatsinger i revidert Oslopakke 3 er ny sentrumstunnel, Fornebubane og Ahusbane. Staten har lovet å dekke halvparten av kostnadene for ny Fornebubane. I avtalen legges det til grunn at staten også står for halvparten av kostnadene til ny sentrumstunnel og Ahusbane.

– Dette er første gang staten bidrar med en så stor andel av kostnadene til kollektivutbygging i Oslo, hele 50 prosent. Kollektivsatsingen vil gi Oslos innbyggere et bedre kollektivtilbud, med økt kapasitet. Jeg mener gulrot - i form av bedre alternativ til bil - er et bedre virkemiddel for å få folk til å velge kollektivt, enn det å bruke pisk ved å øke bomtakstene, sier samferdselsminister.

Finansiering

Tiltakene i pakken finansieres av stat, kommune- og fylkeskommune og grunneierbidrag, i tillegg til bompenger. Bompengene skal fordeles med 40 prosent i Akershus og 60 prosent i Oslo. 73 prosent av bompengene skal gå til kollektivtiltak, 13 prosent til sykkeltiltak og 15 prosent til rene vegformål. Bompengetakstene er økt etter avtale mellom Oslo og Akershus, og staten ikke har vært direkte avtalepart.

– Det er synd at bomtakstene økes i avtalen mellom Oslo og Akershus, til tross for at det statlige bidraget til utbygging av nye kollektivprosjekt i Oslo er historisk høyt. Det vil nå fortsatt være slik at bilistene må bære det største ansvaret for å finansiere prosjektene i pakken. Dette gir økte kostnader både for folk flest i regionen og for næringslivet, før gode alternativer er på plass. Jeg mener det er viktig at partene nå ser på hvordan kostnadene kan holdes på et så lavt nivå som mulig, blant annet ved å vurdere løsninger med de laveste investerings- og driftskostnadene, avslutter samferdselsminister.

Avtalen ble presentert i Oslo mandag formiddag, og den finner du i sin helhet her.

JURIDISK/25. mars 2019

Kontraktene må forståes og utvikles

– I en bransje hvor beløpene veldig fort blir store, er kontraktene uten tvil avgjørende viktig. De er viktige i andre bransjer også, men kanskje spesielt viktige i bygge- og anleggsbransjen. Kontraktene må forståes, og kanskje til og med utvikles, slik at de passer til den jobben som skal gjøres. Les hele saken

ASFALT/25. mars 2019

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

– Veidekke hadde et felles prosjekt med Shell Bitumen som startet på slutten av 1990-tallet , der fokus var å redusere miljøpåvirkningen fra produksjon av asfalt. I dette arbeidet ble WAM-Foam utviklet, hvor man oppnådd en  betydelig reduksjon i utslippet. Slik sett var Veidekke tidlig ute – og vi fortsetter vårt miljøfokus. Les hele saken

Til toppen