Her er et bilde fra Statoils vindpark Hywind Skottland.
Her er et bilde fra Statoils vindpark Hywind Skottland. (Foto: Øyvind Gravås)

Havvind uten subsidier er mulig

Havvind er den sektoren som vokser raskest innen fornybar energi. Nå har verdens første havvindpark uten subsidier sett dagen lys.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Tyskland, Danmark og Storbritannia leder an med utbygginger av nye havvindparker hver sommer. Så langt har denne veksten basert seg på offentlige subsidier, men nå ser dette ut til å endre seg. Det tyske firmaet Ørsted (tidligere DONG Energy) fikk nylig tillatelse til å bygge tre offshore-vindprosjekter i Nordsjøen, som har en total kapasitet på 590 MW.

– Dette nullstøttebudet er et gjennombrudd for offshore vind. Vindprosjektene demonstrerer teknologiens massive vekstpotensial, som en hjørnestein i det økonomisk levedyktige skiftet til grønne energisystemer, sier konserndirektør og administrerende direktør for vindkraft i Ørsted, Samuel Leupold.

Utbygging av havvind også i Norge

Temaet er ytterligere aktualisert gjennom at Stortinget nå åpner opp forutbygging av havvindparker også i Norge.

– Med våre egne vindparker, vil vi kunne utvikle teknologien enda et hakk videre og industrien får enda større muligheter til å vise seg fram som leverandør, sier John Olav Tande, sjefsforsker i SINTEF Energi.

Han får støtte fra NTNU.

– Dette gir store muligheter for næringsutvikling. Flytende havvindteknologi kommer fra olje- og gassnæringen. Store konstruksjoner som flyter i havet, er også noe som er svært relevant for havbruksnæringen. Dette samspillet kan gi nye muligheter for næringsvirksomhet for Norge i tida framover, sier Johan Hustad, direktør for NTNU Energi.

Verdensledende konferanse i Trondheim

Under konferansen DeepWind i Trondheim vil denne tematikken diskuteres. Hvilken utvikling har gjort utbygging av havvind uten subsidier mulig? Og hvis selvbærende prosjekter er realistiske, hvilke andre innovasjonsløp finnes det som kan gjøre dette lønnsomt? Arrangørene har samlet flere ledere fra utviklere, operatører, leverandører og forskningsmiljø for å se på nettopp dette. Her er noen av de som kommer:

Paneldebattmoderator er: Johan Hustad, direktør for NTNU Energi

EERA Deepwind er en årlig forskningskonferanse som gjennomføres 17.-19. januar i Trondheim. NTNU og SINTEF er vertskap for konferansen i samarbeid med European Energy Research Alliance (EERA). Konferansen har utviklet seg til å bli en av de viktigste arenaene for havvind hvor hovedformålet er at industri og forskere møtes. Arrangørene forventer over 200 deltagere.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen