Har vunnet stor banekontrakt for Bane NOR

Har vunnet stor banekontrakt for Bane NOR

Bergensbanens kapasitet for godstrafikk skal økes. Multiconsult skal bistå i arbeidet med å forlenge krysningssporet på Bolstadøyri, som vil øke sporkapasiteten og fleksibiliteten på strekningen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Det er utrolig kjekt å vinne et slikt stort og strategisk viktig oppdrag, som ligger midt mellom Bergen og Voss, der den riktige kompetansen til gjennomføring av oppdraget er «spot-on» begge steder. Prosjektet er tverrfaglig og spennende, og krever et tett samarbeid med oppdragsgiver Bane NOR. Det er teknisk krevende å finne de beste løsningene, for å planlegge gjennomføring med spor i drift, sier Espen Berntzen, seksjonsleder for Bane i Multiconsult.

Fjerner flaskehals og bedrer risikobildet

Utbyggelsen vil føre til økt kapasitet og fleksibilitet primært for godstrafikken, men vil også ha positiv effekt for både lokal- og regiontog.

– Målet er blant annet å fjerne en flaskehals, før utbygging av Arna – Stanghelle (K5). Det er også sentralt å bedre risikobildet, ved å erstatte dagens kryssende veitrafikk på planoverganger med planfrie kryssinger. Det inngår ny veibru med lengde 135 meter over jernbanen og Vosso. Dette vil muliggjøre økt utbygging i området, sier Berntzen.

Anlegget skal bygges på en trygg måte, både for de som jobber på anlegget og for de som ferdes der i perioden anlegget pågår. Multiconsult har egne ansatte som har godkjenning som hovedsikkerhetsvakt og leder for el-sikkerhet. Det øker kvaliteten på planene for god gjennomføring.

Medarbeidere med lang og relevant erfaring

I oppdraget er viktige suksessfaktorer en samkjørt prosjekteringsgruppe og tverrfaglig forståelse.

– Medarbeiderne fra Multiconsult er håndplukket grunnet sin erfaring. Mange av de har også lang erfaring med prosjekter på Bergensbanen. Vi har derfor god kjennskap til hva som kan forventes å finnes av eksisterende infrastruktur og hva som skal til for å oppnå en effektiv beslutningsprosess med kjente aktører i området. Det vil også være avgjørende for fremdriften at koordineringen av alle etater og aktører blir høyt prioritert. Vi gleder oss nå veldig til å sette i gang.

Oppdraget ledes fra kontoret i Voss, med sterk involvering fra kontoret i Bergen.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen