Har vunnet stor banekontrakt for Bane NOR

Har vunnet stor banekontrakt for Bane NOR

Bergensbanens kapasitet for godstrafikk skal økes. Multiconsult skal bistå i arbeidet med å forlenge krysningssporet på Bolstadøyri, som vil øke sporkapasiteten og fleksibiliteten på strekningen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Det er utrolig kjekt å vinne et slikt stort og strategisk viktig oppdrag, som ligger midt mellom Bergen og Voss, der den riktige kompetansen til gjennomføring av oppdraget er «spot-on» begge steder. Prosjektet er tverrfaglig og spennende, og krever et tett samarbeid med oppdragsgiver Bane NOR. Det er teknisk krevende å finne de beste løsningene, for å planlegge gjennomføring med spor i drift, sier Espen Berntzen, seksjonsleder for Bane i Multiconsult.

Fjerner flaskehals og bedrer risikobildet

Utbyggelsen vil føre til økt kapasitet og fleksibilitet primært for godstrafikken, men vil også ha positiv effekt for både lokal- og regiontog.

– Målet er blant annet å fjerne en flaskehals, før utbygging av Arna – Stanghelle (K5). Det er også sentralt å bedre risikobildet, ved å erstatte dagens kryssende veitrafikk på planoverganger med planfrie kryssinger. Det inngår ny veibru med lengde 135 meter over jernbanen og Vosso. Dette vil muliggjøre økt utbygging i området, sier Berntzen.

Anlegget skal bygges på en trygg måte, både for de som jobber på anlegget og for de som ferdes der i perioden anlegget pågår. Multiconsult har egne ansatte som har godkjenning som hovedsikkerhetsvakt og leder for el-sikkerhet. Det øker kvaliteten på planene for god gjennomføring.

Medarbeidere med lang og relevant erfaring

I oppdraget er viktige suksessfaktorer en samkjørt prosjekteringsgruppe og tverrfaglig forståelse.

– Medarbeiderne fra Multiconsult er håndplukket grunnet sin erfaring. Mange av de har også lang erfaring med prosjekter på Bergensbanen. Vi har derfor god kjennskap til hva som kan forventes å finnes av eksisterende infrastruktur og hva som skal til for å oppnå en effektiv beslutningsprosess med kjente aktører i området. Det vil også være avgjørende for fremdriften at koordineringen av alle etater og aktører blir høyt prioritert. Vi gleder oss nå veldig til å sette i gang.

Oppdraget ledes fra kontoret i Voss, med sterk involvering fra kontoret i Bergen.

TUNNEL/23. januar 2019

Verdens lengste og dypeste tunnel

– Dette blir verdens lengste og dypeste tunnel, og det tar nok en tid før denne rekorden blir slått også. Foreløpig er den budsjettert til 16,8 milliarder kroner, og den vil redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger med hele 40 minutter. Det er et formidabelt prosjekt vi snakker om. Les hele saken

Til toppen