Har vunnet en stor kontrakt på Zanzibar

Har vunnet en stor kontrakt på Zanzibar

Multiconsult har i sterk internasjonal konkurranse vunnet en treårig kontrakt for implementering av programmet ‘Zanzibar Energy Sector Support Project – Consolidation Phase’.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kontrakten, som er finansiert av det svenske bistandsdirektoratet SIDA og har en verdi på 22 millioner SEK, ble signert med energiministeriet på Zanzibar den 4. april 2016.

Multiconsult leder et konsortium bestående av PwC, International Law and Policy Institute og IMMMA Advocates som de neste tre årene skal utvikle lovgivning, samt styrke ledelse, systemer og planlegging i energiministeriet og det statlige kraftselskapet Zanzibar Electricity Corporation (ZECO).

Kontrakten inngår i en lang rekke av fornybare energiprosjekter som Multiconsult har gjennomført på Zanzibar.

– Gjennom våre tidligfasetjenester (REAS) har Multiconsult posisjonert seg som en av de betydelige og store energirådgiverne i Øst Afrika, og bidrar til at merkenavnet Multiconsult fremstår i fremste rekke også i markeder utenfor Norge, sier Markedssjef for Energi Tom Ødegaard.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen