Har stor nytte av Gemini ProAdm

Har stor nytte av Gemini ProAdm

Marthinsen & Duvholt AS har stor nytte av Gemini ProAdm som spiller i dag en viktig rolle i kalkulasjon, oppfølging og fakturering av prosjekter.

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Vestfolds største entreprenør, Marthinsen & Duvholt ble stiftet i 1999. Selskapet har vokst jevnt siden oppstarten og er i dag en betydelig aktør på Østlandet. Høsten 2014 valgte de å satse på Gemini ProAdm, og løsningen spiller i dag en viktig rolle i kalkulasjon, oppfølging og fakturering av prosjekter.

150 prosjekter

- I mange år brukte vi regneark til å gjøre jobben som vi i dag gjør i ProAdm. Der ble det fort vanskelig å holde kontroll på kontrakten. Nå har vi samlet kalkyle, målebrev og avdragsnota på en plass. Med god oversikt over tidligere prosjekt kan vi nyttiggjøre oss av våre dokumenterte erfaringer, sier Kenneth Thorstensen, økonomisjef i Marthinsen & Duvholt.

Ettersom løsningen oppleves som intuitiv så er det raskt for entreprenører å implementere den i organisasjonen. For Marthinsen & Duvholt ble det raskt et viktig og nyttig arbeidsverktøy.

- Vi valgte å gå for løsningen ettersom den er intuitiv og brukervennlig. Fra vi valgte å satse på løsningen gikk det raskt til vi hadde over 30 brukere. For oss er ProAdm svært nyttig i kalkulasjon, målebrev, fakturering og til avvik og endringshåndtering. Det er i hovedsak stikkere og prosjektledere som er brukere hos oss, og helt siden starten har vi fått gode tilbakemeldinger fra brukerne.

- Siden vi startet har vi kalkulert nærmere 150 prosjekter i ProAdm, og nå bruker vi det på tilnærmet 100% av våre prosjekt. Noen pågående eksempler er ny pumpestasjon på Ellingsrund i Ski kommune og på forberedende arbeider på E18 Tvedestrand-Arendal.

Ser frem mot en helhetlig målebrevsløsning

Powel er på vei til å rulle ut sin nye kontrakts- og målebrevsløsning. Løsningen innebærer en tett kobling mellom Gemini Terreng & Entreprenør og Gemini ProAdm, med fokus på å dokumentere kvalitet på arbeidet og effektivisering av målebrevsprosessen.

- Vi har brukt Gemini Terreng & Entreprenør i snart ti år og har god kunnskap og erfaring på dette området. Stikkerne hos oss er godt fornøyd med dagens løsning, men ser frem til en god flyt av dokumenterte mengder til målebrev. Det ser ut til å bli god automatikk i prosessen og vi slipper å «punche».

Gemini ProAdm er Powel sin løsning for anbudskalkulering og prosjektoppfølging. Løsningen er markedets kraftigste verktøy for anbudskalkyle, prosjektstyring og prosjektoppfølging. Første versjon av ProAdm ble lansert av Citec i 1996 og har vært i stadig utvikling. I 2014 kjøpte Powel Citec, og i dag er Gemini ProAdm en del av Gemini porteføljen. Løsningen er bredt anvendt hos entreprenører og har de siste 20 årene vokst jevnt med stadig nye fornøyde kunder.

Til toppen