Har kåret Norges beste drikkevann

Har kåret Norges beste drikkevann

Nord-Norge gjorde rent bord i finalen i konkurransen Norges beste drikkevann som ble arrangert på Telenor Arena 19. april.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Narvik vannverk vant klassen for overflatevannkilder, mens Alta vannverk vant klassen for grunnvannskilder.  Alle vinnere fra de landsdekkende semifinalene stilte på podiet da norgesmestrene skulle kåres.

- Det var 18 gode og høyt kvalifiserte finalekandidater, som alle hadde veldig godt drikkevann. I klassen overflatevann var imidlertid Narvik en klar vinner - mens juryen måtte ha en ekstra vurderingsrunde for å kåre vinneren av grunnvannsklassen ", sier juryformann Johan P Nielsen.

Begge vinnerne har tidligere gått til topps i denne konkurransen som er avholdt hvert 2. eller 3. år siden 2000.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen