Har behov for flere undersøkelser
(Foto: Bane NOR)

Har behov for flere undersøkelser

Bane NORs utbyggingsprosjekt for dobbeltspor Haug-Seut informerer nå Fredrikstad kommune og Råde kommune om behov for nye undersøkelser på traséen mellom Haug og Seut.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I et brev til de to berørte kommunene forklarer Bane NOR hva som nå er nødvendig å gjøre i utbyggingsprosjektet Haug-Seut, og hvorfor.

– Vi har behov for flere undersøkelser ute i felt, mellom Haug og Seut, sier Bane NORs prosjektsjef for Haug-Seut, Adler Enoksen.

Han forklarer at planarbeidet for strekningen Haug-Seut har avdekket betraktelig høyere kostnader enn forutsatt for det valgte alternativet i planprogrammet. Bane NOR vil ha mest mulig jernbane for pengene og må derfor også vurdere strekningen for prosjektet dobbeltspor Haug-Seut på nytt.

– En av årsakene til kostnadsøkningen er behovet for tiltak mot dårlige grunnforhold. Det er tidligere avdekket stor utbredelse av kvikkleire i området, dette har man hatt kunnskap om lenge, men Bane NORs nye analyser viser at omfanget er enda større enn tidligere undersøkelser har vist. Det krever svært kostbare tiltak for å forsterke grunnen – og gjør at vi vil ut og gjøre flere undersøkelser på strekningen mellom Haug og Seut, også steder vi ikke har vært tidligere, sier Enoksen.

Målet er å finne en løsning med mindre behov for tiltak, som blir billigere. Bane NOR forsikrer om at grunneiere som berøres vil bli kontaktet i forkant, og det understrekes at god dialog med innbyggerne langs traseene er viktig for Bane NOR.

– Det er for tidlig å si hva de nye undersøkelsene kan føre til, det må Bane NOR komme tilbake til når resultatene foreligger og er analysert, sier prosjektsjefen.

MILJØ/20. mars 2019

Utvider Miljøpakken med åtte milliarder fra staten

Trondheimsområdet får åtte milliarder fra staten til Metrobuss og tiltak for syklende og gående. Det er hovedinnholdet i den nye byvekstavtalen, mellom staten og kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal i tillegg til Trøndelag fylkeskommune. Les hele saken

Til toppen