Hålogalandsbrua -  Svimlende store dimensjoner

Hålogalandsbrua - Svimlende store dimensjoner

Kjølig eleganse, slanke A-formede tårn forankret i robuste materialer begynner å reise seg. Brua over Rombakfjorden vil ikke bare gjøre E6 18 kilometer kortere – den blir også arkitektonisk lekker.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Hålogalandsbrua blir med sine ca 1350 m norges lengste hengebru. Erik Sundet, COWIs prosjektleder, betegner Hålogalandsbrua som en skikkelig godbit for en bruingeniør, med en rekke utfordrende aspekter og interessante utfordringer.

- Slanke tårnkonstruksjoner med total høyde på over 200 meter fundamentert på 30 meters vanndyp, store kabelspenn med en smal brukasse utsatt for aerodynamiske effekter, samt forankring av store krefter i berg, for å nevne noen, forklarer Sundet.

Stor samfunnsøkonomisk gevinst

I tillegg til å bli en viktig faktor i nordområdesatsingen, er prosjektet det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme i Nasjonal transportplan 2010-19.

Med et redusert CO2-utslipp på 4500 tonn årlig, stipuleres en total reduksjon i samfunnets transportkostnader på 4000 millioner, for næringslivet er tallet 2000 millioner.

Arbeidet er i rute

Prosjekteringsgruppa i COWI gleder seg over realiseringen av prosjektet. Brua er et konkret bevis på stor ingeniørkunst og vil ha stor betydning på samfunnsutviklingen i regionen.

Einar Karlsen, prosjektleder i Statens vegvesen, er full av entusiasme over prosjektet.

- Arbeidet med brutårnene er godt i gang. Brubyggingen er om lag halvveis i løpet. Tårnene på begge sider av fjorden har reist seg og monteringen av stål er så vidt i gang. Vi jobber mot åpning høsten 2017, sier Karlsen. Å lede et så stort prosjekt er krevende og vi er avhengig av god kommunikasjon og godt samarbeid med løsningsorienterte fagfolk, sier Karlsen.

 

Hålogalandsbrua kran from Statens vegvesen Region nord on Vimeo.

Til toppen